Az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetében 120 órás szakmai gyakorlatok végezhetők az Intézet egyes gyűjteményeiben, valamint az egyes itt folyó kutatásokhoz kapcsolódóan.

 

1. Könyvtári kisegítő/gyakornok

Terület: művészettörténeti szakkönyvtár

Korszak: az egyes feladatoktól függően a középkortól napjainkig

Feladatok:

- a könyvtár működésével kapcsolatos napi feladatok ellátása

- magyarországi és külföldi intézmények (múzeumok, galériák, stb) katalógiusainak rendszerezése (az egyelőre dobozolt állomány polcokra helyezése is a feladat része)

- a könyvtár egyes részlegeinek rendezése (A C VII-ben elkezdett rendszerezés folytatása; egységeket elválasztó kartonok beszerzése; kikölcsönzött könyvek helyére teendő cédulázós rendszer megoldása)

- szakdolgozatok és disszertációk számítógépes nyilvántartása (adatbáziskezelés)

- a magyarországon megjelent szakkönyvek nyilvántartása (internethasználat és könyvesbolt látogatás, adatbáziskezelés)

- a művészet(történet)i könyvtárak együttműködésének megszervezésében közreműködés (szervezés, kommunikáció)

Szükséges képességek/ismeretek: egyes feladatok után zárójelben

Létszámkeret az aktuális félévre:

Gyakorlatvezető: Köcse Erzsébet és/vagy Szőke Annamária

Kapcsolat: Köcse Erzsébet vagy Szőke Annamária

Időzítés: megegyezés szerint

 

2. Diatár-rendezés

Terület: művészettörténeti szemléltetés: rendezés, meghatározás, adatnyilvántartás

Korszak: középkortól napjainkig

Feladat: megegyezés szerint az Intézet régi vagy aktuális diatárának rendezése. A diák feliratozása, meghatározása, esetleg nyilvántartása (adatbázisban)

Szükséges képességek/ismeretek: szép kézírás, kutatás (adatbáziskezelés: IDEALIST program; max. 2 hét alatt megtanulható a 120 órán felüli időben)

Létszámkeret az aktuális félévre: 1 fő

Gyakorlatvezető: Szőke Annamária

Kapcsolat: Szőke Annamária

Időzítés: megegyezés szerint

 

3. Fotótár-rendezés

Terület: művészettörténeti szemléltetés: adatnyilvántartás

Korszak: 13-18. század

Feladat: Az utóbbi 2 évben a múzeumi gyakorlat 1. óra keretében Szőke Annamária által vezetett gyakorlat folytatása: a nyilvántartási kartonok számítógépre vitele.

Szükséges képességek/ismeretek: adatbáziskezelés (IDEALIST program; max. 2 hét alatt megtanulható a 120 órán felüli időben)

Létszámkeret az aktuális félévre: 1 fő

Gyakorlatvezető: Szőke Annamária

Kapcsolat: Szőke Annamária

Időzítés: megegyezés szerint

 

4. Alapkutatási gyakorlat

a). Karikatúra

Terület: művészettörténeti alapkutatás: adatnyilvántartás

Korszak: 19. század

Feladat: Szőke Annamária által 2001 tavaszán vezetett múzeumi gyakorlatok keretében indult meg „A 19. századi magyar művészet a karikatúrákban” című kutatási program, amely egy kiállítás és kiadvány előkészítése is egyben (a MTA MTKI-vel közösen). Feladat a 2001-ben a hallgatók által készített, kb. 1000 karikatúra adatait tartalmazó kartonok számítógépre vitele.

Szükséges képességek/ismeretek: adatbáziskezelés (IDEALIST program; max. 2 hét alatt megtanulható a 120 órán felüli időben)

Létszámkeret az aktuális félévre: 1 fő

Gyakorlatvezető: Szőke Annamária

Kapcsolat: Szőke Annamária

Időzítés: megegyezés szerint

 

b). Intézettörténet

Terület: művészettörténeti alapkutatás: intézménytörténet

Korszak: 20. század

Feladat: az Intézet honlapjának előkészítéseként az Intézet történetére vonatkozó kronológia összeállítása az Egyetem és az Intézet levél- és irattára alapján. Portrésorozat összeállítása az egykor itt tanító művészettörténészekről.

Szükséges képességek: kutatás, adatgyűjtés

Létszámkeret az aktuális félévre: 1 fő (Betöltve: Tóth Károly, harmadéves művészettörténet-történelem szakos hallgató)

Gyakorlatvezető: Szőke Annamária

Kapcsolat: Szőke Annamária

Időzítés: megegyezés szerint


Back Vissza a 120 órás szakmai gyakorlatokhoz