Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány Kolozsvár

FUNDAŢIA DE ISTORIA CULTURII ENTZ GÉZA CLUJ-NAPOCA

ENTZ GÉZA FOUNDATION FOR CULTURAL HISTORY CLUJ-NAPOCA

Tipografiei nr. 12/1 Tel: 0264/ 590 974, 0740-215010; e-mail: ega@mail.dntcj.ro; www.ega.ro

 

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a 2007. november 30 – december 2. között Kolozsváron tartandó

 

Fiatal művészettörténészek konferenciája

című tanácskozásra. Konferenciánk fő célja lehetőséget nyújtani a műemléki-, építészet- és művészettörténeti témákkal foglalkozó fiatal magyarországi és hazai kutatók kutatási eredményeinek bemutatására, továbbá a hasonló témával foglalkozó romániai és magyarországi műemlékes- illetve művészettörténész szakemberek meghívásával lehetőséget teremteni a szakmai párbeszédre, az erdélyi régi művészet egy-egy részterületével kapcsolatos teendők, feladatok megvitatására.

A konferencia iránt érdeklődők szállás- és egyéb technikai részletek ügyében forduljanak bizalommal a konferencia szervezésében résztvevő Kovács
 Máriához, aki olcsó szálláslehetőségek foglalásában tud segíteni. Elérhetősége: kovacsmaria955@hotmail.com, vagy 0040-741032387

 

PROGRAM

Helyszín: Echinox épület, Vătăşianu terem

Kolozsvár, Mihail Kogălniceanu u. 7-9

 

Péntek

2007. november 30.

 

09:00 – 09:30     Megnyitó beszédet tart: dr. prof. Kovács András

09:30 – 10:00     Emődi Tamás: Az érábrányi premontrei templom építéstörténete

10:00 – 10:30     Szabó Tekla: A felvinci református templom újonnan feltárt középkori freskója

10:30 – 11:00     Rákossy Anna: Egy erdélyi kehely a monzai dóm kincstárában

 

11:00 – 11:30 kávészünet

 

11:30 – 12:00     Papp Szilárd: Marginális megjegyzések Kolozsmonostor és Brassó középkori építészetéhez

12:00 – 12:30     Sarkadi Márton: Gótikus kőtöredék Déváról

12:30 – 13:00     Lupescu Radu: A vajdahunyadi vár úgynevezett Mátyás-loggiája

 

13:00 – 15:00 ebédszünet

 

15:00 – 15:30     Sarkadi Nagy Emese: Az úgynevezett „Marosvásárhelyi tábla” eredetéről, avagy a regionális kutatások buktatóiról

15:30 – 16:00     P. Kovács Klára: A szamosújvári vár a történeti ábrázolások tükrében

16:00 – 16:30     Fehér János: Újabb adatok a miklósvári Kálnoky-kastély építéstörténetéhez

 

16:30 – 17:00 kávészünet

 

17:00 – 17:30     Barabás Hajnalka: A Székely Nemzeti Múzeum egykori és mai ónkészlete

17:30 – 18:00     Kovács Mária-Márta: 17. századi ötvöstárgyak a református egyházközségek gyűjteményeiben

18:00 – 18:30     Horváth Iringó: Arannyal és ezüsttel hímzett 17. és 18. századi református textíliák

 

 

Szombat

2007. december 1.

 

09:30 – 10:00     Kovács Zsolt: Szász János és a „Rosetum Franckianum”. Egy 17. század végi dicsőítő nyomtatvány emblémái

10:00 – 10:30     Bara Júlia: A nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista templom építéstörténete

10:30 – 11:00     Terdik Szilveszter: Gian Battista Martinelli és Balázsfalva – Egy görög katolikus püspöki központ kiépülése a 18. században

                          

11:00 – 11:30 kávészünet

 

11:30 – 12:00     Serfőző Szabolcs: Vépi Máté, a nagyváradi pálos templom építésze – egy 18. századi pálos szerzetes építész pályája

12:00 – 12:30     Orbán János: A város mint megrendelő a 18. századi Marosvásárhely építészetében

12:30 – 13:00     Várallyay Réka: Bikfalvi udvarházak a 18. században

 

13:00 – 15:00 ebédszünet

 

15:00 – 15:30     Tóth Áron: Építészeti művelődés a 18. századi Erdélyben egy korabeli órajegyzet tükrében

15:30 – 16:00     Weisz Attila: Hoffmayer Simon tordai oltára

16:00 – 16:30     Eke Zsuzsanna: Mátyás király szülőháza és a magyar nemzeti ébredés

 

16:30 – 17:00 kávészünet

 

17:00 – 17:30     Stefan Júlia: A dévai vármegyeháza

17:30 – 18:00     Kalamár Gáspár Gábor: A „Párka” és a „Paradicsom”. Róth Miksa két kolozsvári üvegfestményének története, stilisztikai és technikai sajátosságok

18:00 – 18:30     Székely Sebestyén György: Gondolatok a kortárs művészet történetírásáról – Kusztos Endre művészete kapcsán

 

20:00 – 22:00 vacsora

 

 

Vasárnap

2007. december 2.

 

8:00 – 20:00       Tanulmányút: Kolozsvár – MedgyesBerethalomRiomfalvaSzászbogács – Kolozsvár