Tájékoztató a BA művészettörténet szakirányról

 

A szakirányra való belépés feltétele: egyetemi felvétel a szabad bölcsészet alapszakra.

A hallgatónak az alapozó tanegységet (MÜV-101), valamint a művészettörténeti szakirány bemeneti tárgyait (MÜV-111, MÜV-121, MÜV-201, MÜV-211) a 2. félév végéig el kell végeznie.

 

Szabad bölcsészeten választható művészettörténeti alapozó tanegységek:

 

MŰV-101.01

Bevezetés a művészettörténetbe

1/2

K

kv

30

4

 

MŰV-101.02 –101.XX

(További választható tanegységek)*

1/2

K

kv

30

4

 

 

 

Művészettörténet szakirány MAJOR

 

Kód

 

Tanegység

Évf./Félév

Ért.

Jell.

Ó.

Kr.

Előfeltétel (a későbbiekben módosulni fog)

MÜV-111.X

Bevezetés az építészettörténetbe és a műemlékvédelembe*

1

K

k

30

4

 

MÜV-121

Ikonográfia

1

K

k

30

4

 

MÜV-201

Iparművészettörténet

2

K

k

15

3

 

MÜV-211

Proszeminárium

2

G

k

30

3

 

MÜV-221

Múzeumismeret

2

G

k

15

3

 

MÜV-231

Későantik és ókeresztény művészet**

2

K

k

15

2

 

MÜV-241

Romanika

3

K

k

30

3

101, 111,  211, (121)

MÜV-251

Gótika

3

K

k

30

4

101, 111,  211, (121)

MÜV-261

Későközépkori művészet

3

K

k

15

2

101, 111,  211, (121)

MÜV-271

Itáliai reneszánsz

3

K

k

30

3

101, 111,  211, (121)

MÜV-281

Magyar középkor

3

G

k

30

3

101, 111,  211, (121)

MÜV-291

Egyetemes középkor

3

G

k

30

3

101, 111,  211, (121)

MÜV-311

Forrásismeret (középkor)

3

G

k

30

3

101, 111,  211, (121)

MÜV-301

A cinquecento művészet

4

K

k

15

2

241–311

MÜV-321

Barokk művészet

4

K

k

30

4

241–311

MÜV-331

A profán ikonográfia és ikonológia alapjai

4

K

k

15

3

241–311

MÜV-341

Forrásismeret (reneszánsz és barokk)

4

K

k

15

2

241–311

MÜV-351

Reneszánsz

4

G

k

30

3

241–311

MÜV-361

Barokk

4

G

k

30

3

241–311

MÜV-371

Magyar újkor

5

G

k

30

3

341, 361

MÜV-381

XIX. századi egyetemes művészet

5

K

k

30

3

301–361

MÜV-391

XIX. századi magyar művészet

5

K

k

15

2

301–361

MÜV-401

XX. századi egyetemes művészet

5

K

k

30

3

301–361

MÜV-411

XX. századi magyar művészet

5

K

k

15

2

301–361

MÜV-421

XIX. századi művészet

5

G

k

30

3

301–361

MÜV-431

XX. századi művészet

6

G

k

30

3

381

MÜV-441

Forrásismeret (legújabb kor és jelenkor)

6

G

k

30

3

381

MÜV-451

Jelenkori művészet

6

K

k

15

2

381

MÜV-461

A művészettörténet-tudomány története és módszerei

6

K

k

15

2

381

MÜV-471

Emlékmeghatározási és műelemzési gyakorlatok

6

G

k

30

3

381

MÜV-481

Szakdolgozati szeminárium

6

G

k

30

4

381–421

                                                       összesen:

765

91

 

 

 

* A 01-es alkódú tanegység kontaktórás, a 02-es alkódú a szakirányfelelős döntése szerint második félévben meghirdethető, kontaktóra nélküli tanegység.

** A szakirányfelelős döntése alapján megfeleltethető más antik tárgyú előadásnak is.

 

 

MÜV-901

Szakdolgozat

6

D

k

0

4

(S)

MÜV-902

Zárószigorlat

6

Z

k

0

0

(901)

                                                       összesen:

0

4

 

 

 

 

Művészettörténet szakirány MINOR

 

A belépés feltétele: egyetemi felvétel.

A legfontosabb tudnivalók:

1. A művészettörténet minor szakirányt (MÜV kódjelzésű tárgyak), jelenleg bármilyen major szakos, 2006-ban beiratkozott ELTE hallgató választhatja.

2. Az első tanév végén az I-II. félév elvégzése után – az alapozó tanegység (MÜV-101), valamint a művészettörténeti szakirány bemeneti tárgyai (MÜV-111, MÜV-121, MÜV-201, MÜV-211) tanulmányi eredménye szerinti rangsor alapján történhet a művészettörténeti minor HIVATALOSSÁ tétele. A rangsor kialakításában elsőbbséget élveznek az ELTE szabad bölcsész és az ELTE más alapszak szakirányú hallgatói

 3. Aki elvégezte a művészettörténeti minor szakirányt, jogosult felvételét kérni a művészettörténet szakos tanárképzésre. Mint ismeretes, az Egyetem csak kétszakos tanárokat képez, minek következtében a tanári pályára készülő hallgatóknak a major szakjuk mellett egy „tanárszak képes” minor szakot is fel kell venniük. A tanárképzésre való bejutásnak elengedhetetlen feltétele, hogy a jelentkező hallgató mindkét szakon egyformán magas szintű (felsőfokú, C1-es szintű) nyelvtudással rendelkezzen.

4. Mire ne számítsanak és mire számíthatnak a művészettörténet minor szakirányt választó hallgatók?

Könnyen belátható, hogy egyik minor szakirány, így a művészettörténeti sem nyújthat annyit, mint a hallgatók major szakja, hiszen az utóbbin a hallgatók tanulmányaikat magasabb óraszámban végzik egyetemi éveik alatt. A minor induló szintje és óraszáma elméletileg bármely szakon önmagában kevés a mesterképzésben való folytatáshoz. A minor szakirányon nem érdemes csodára várni, inkább az elmondottak ismeretében kell kinek-kinek tudatos képzési-önképzési tervet kidolgozni a saját maga számára. 

Arra feltétlenül számíthatnak művészettörténet minorosok, hogy a Tanszék minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy minoros hallgatói művészettörténeti ismereteiket hatékonyan fejlesszék, illetve elmélyítsék. A minoros hallgatók számíthanak arra, hogy a Tanszék törekszik arra, hogy tanácsokkal segítsen hallgatóinak képzési programjuk megfogalmazásában.

 

 

Kód

 

Tanegység

Évf./Félév

Ért.

Jell.

Ó.

Kr.

Előfeltétel

 

MÜV-101.X

(Művészettörténet alapozó)*

1

K

k

30

4

 

 

MÜV-111

Bevezetés az építészettörténetbe és a műemlékvédelembe

1

K

k

30

4

 

 

MÜV-121

Ikonográfia

1

K

k

30

4

 

 

MÜV-201

Iparművészettörténet

2

K

k

15

3

 

 

MÜV-211

Proszeminárium

2

G

k

30

3

 

 

MÜV-241

Romanika

3

K

k

30

3

101, 111,  211, (121)

 

MÜV-251

Gótika

3

K

k

30

4

101, 111,  211, (121)

 

MÜV-271

Itáliai reneszánsz

3

K

k

30

3

101, 111,  211, (121)

 

MÜV-301

A cinquecento művészet

4

K

k

15

2

241, 251, 271

 

MÜV-321

Barokk művészet

4

K

k

30

4

241, 251, 271

 

MÜV-331

A profán ikonográfia és ikonológia alapjai

4

K

k

15

3

241, 251, 271

 

MÜV-381

XIX. századi egyetemes művészet

5

K

k

30

3

301, 321, 331

 

MÜV-391

XIX. századi magyar művészet

5

K

k

15

2

301, 321, 331

 

MÜV-401

XX. századi egyetemes művészet

5

K

k

30

3

301, 321, 331

 

MÜV-411

XX. századi magyar művészet

6

K

k

15

2

381

 

MÜV-451

Jelenkori művészet

6

K

k

15

2

381

 

Záródolgozat

 

MÜV-903

Záródolgozat

6

D

k

0

1

381, 391, 401

 

                                                       összesen:

390

52

 

 

 

 

 

 

 

Művészettörténet szakirány MAJOR – szakirányú specializáció

 

A legfontosabb tudnivalók:

1. A művészettörténet szakirányú specializációt választhatja az, aki az ELTE szabad bölcsész művészettörténet Major szakos hallgatója.

2. Művészettörténeti specializációt (MSP kódjelzésű tárgyak) ajánljuk azoknak, akik a művészettörténet MA szakra akarnak jelentkezni.

Ebben az esetben azonban, mérlegelniük kell, hogy művészettörténet szakos tanári végzettséget is kívánnak-e szerezni. Ha igen, akkor mint ismeretes, az egyetem csak kétszakos tanárokat képez, minek következtében a tanári pályára készülő hallgatóknak a major szakjuk mellett egy „tanárszak képes” minor szakot is fel kell venniük. A tanárképzésre való bejutásnak elengedhetetlen feltétele, hogy a jelentkező hallgató mindkét szakon egyformán magas szintű (felsőfokú, C1-es szintű) nyelvtudással rendelkezzen.

Bármely más minor szak választása esetén, ugyanígy járjanak el. Mérlegelniük kell, hogy a major szakjuk mellett egy „tanárszak képes” minor szakot is fel kell venniük. A tanárképzésre való bejutásnak elengedhetetlen feltétele, hogy a jelentkező hallgató mindkét szakon egyformán magas szintű (felsőfokú, C1-es szintű) nyelvtudással rendelkezzen.

3. Mire ne számítsanak és mire számíthatnak a művészettörténet Major szakirányt és Specializációt választó hallgatók?

- akik korábbi tanulmányaik során már eredménnyel tanultak és foglalkoztak művészettörténettel, jó esélyük van arra, hogy a szakirányú specializáció segítséget nyújt számukra, hogy bekerüljenek az MA-képzésre.

- a más minor szakirány helyett művészettörténeti specializációt választó hallgatóknak számolni kell azzal, hogy tanári végzettséget egy szakosként nem szerezhetnek.

- a művészettörténet major szakán elengedhetetlenek az alapos történelmi ismeretek (ajánlott a történelem minor felvétele) és a latin nyelvtudás (az utóbbi az MA-szinten kötelező lesz).

Tehát az elmondottak ismeretében kell kinek-kinek tudatos képzési-önképzési tervet kidolgozni a saját maga számára, hogy ismereteiket hatékonyan fejlesszék, illetve elmélyítsék.

  

Kód

 

Tanegység

Évf./Félév

 

Ért.

Jell.

Ó.

Kr.

Előfeltétel

Propedeutika

MSP-201

Antik művészet

2

K

kv

30

4

 

MSP-211

Ikonográfia

2

G

kv

15

2

 

MSP-221

Szakbibliográfiai gyakorlat

2

G

kv

30

4

 

Középkor

MSP-231

Bizánci művészet

3–4

K

kv

30

4

 

MSP-241

Kora középkori művészet

3–4

K

kv

15

2

 

MSP-251

Gótikus művészet

3–4

G

kv

30

2

 

MSP-261

A quattrocento művészete

3–4

G

kv

30

2

 

Újkor

MSP-271

Magyar művészet a XVI–XVII. században

3–4

K

kv

30

4

 

MSP-281

Akadémizmus és klasszicizmus

3–4

K

kv

15

2

 

MSP-291

Újkori építészet, urbanisztika, kertművészet

3–4

K

kv

30

4

 

Legújabb kor

MSP-301

A XIX–XX. század építészete, urbanisztikája

5–6

K

kv

30

4

 

MSP-311

A modern és a jelenkori művészet elmélete

5–6

K

kv

30

4

 

MSP-321

XIX–XX. századi magyar művészet

5–6

G

kv

30

2

 

Módszertan és gyakorlat

MSP-331

A műemlék- és műtárgyvédelem alapismeretei

2–6

G

kv

30

4

 

Változó meghirdetésű és szabadon választható tanegységek

MSP-401.X

(Változó meghirdetésű tanegységek)*

2–6

K/G

kv

v.

44

 

 

(Szabadon választható szakirányú ismeretek)

2–6

K/G

kv

v.

6

 

                                                       összesen:

v.

50

 

*A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyil­ván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve.