A PhD-szigorlattal kapcsolatos tudnivalók

 

 

Kötelező irodalom- és tételjegyzék nincs, helyette a szakterület irodalmának ismeretét várjuk.

 

A vizsga egy főtárgyból és két melléktárgyból áll.

Főtárgy:                  a  választott disszertáció témakörének megfelelő (középkori vagy újkori vagy legújabb kori egyetemes és magyar művészet)

Melléktárgyak:    1: a művészettörténet tudománytörténete

2:  az alábbi listából lehet kiválasztani:

– A művészettörténet elmélete és módszertana

– Középkori egyetemes művészettörténet

– Középkori magyar művészettörténet

– Reneszánsz művészet - (egyetemes és magyar)

– Barokk művészet  - (egyetemes és magyar)

– 19–20. századi képzőművészet (egyetemes és magyar)

– A legújabb kori építészet története és elmélete

– A grafika kérdései

– Ikonográfia, ikonológia

A felsorolt melléktárgyak közül csak az választható, amely eltér a disszertáció témakörétől!