ELTE

2006-2007 tanév

Művészettörténet tanítás módszertana

 

Államvizsga tételek

 

1. A tantervi szabályozás szintjei: Nemzeti alaptanterv (NAT, 1995, 2003), kerettanterv, helyi tanterv fogalma, kapcsolódási pontjaik.

A művészettörténet tantárgy helye e rendszerben.

 

2. Tanterv és tanmenet (mikro tanterv) fogalma és összefüggése.

A művészettörténet tantárgy-tanmenet összeállításának szerkezeti és tartalmi szempontjai a tantárggyal speciálisan fejlesztendő kulcskompetenciák érdekében.

 

3. A művészettörténet tantárgy jelenléte az oktatásban, célja és feladata a különböző iskolatípusokban, különös tekintettel a középiskolára

 

4. Műelemzés, vagy művészettörténet tanítás problematikája.

A művészettörténet tantárgy integráló szerepe a tudományok, illetve az egyes tantárgyak között.

 

5. A kétszintű érettségi lényege, az oktatásban betöltött szerepe.

A közép- és emeltszintű művészettörténet érettségi szerkezete, tartalma, az oktatásban lévő funkciója.

 

6. A különböző „munkaformák” alkalmazása a művészettörténet tanítása során a képességfejlesztés érdekében.

A műelemzés módszerei, források használata az oktatásban.

 

7. A tanári és a tanulói munka eszközei, segédletei a művészettörténet oktatása, tanulása során, a szemléltetés pedagógiai-didaktikai megalapozása, a szemléltetés pszichológiája.

 

8. Pedagógiai értékelési módok, alkalmazásuk lehetőségei a művészettörténet tanítása során a következők érdekében:

-- a vizuális- és intellektuális képességfejlesztés

-- a személyiségformálás

-- a tehetséggondozás

 

9. A múzeumpedagógia célja, tartalma, módszere és helye a középiskolai művészettörténet-tanításában a komplex képességfejlesztés szolgálatára.

Tanulmányutak és múzeumi órák gyakorlatorientált szervezése

 

10. A művészettörténet országos középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) mint a tehetségnevelés, -gondozás eszköze: a verseny célja, szerkezete, tartalma, kapcsolata az érettségivel és a felvételivel.