Szeminárium (középkor 2.) – MÜN-181 /a

Későközépkori könyvfestészet

Boreczky Anna, tud. kutató

 

Az órák időpontja: szerda 16h

Angol és német nyelvtudás szükséges.

 

A szemeszter során a hallgatók feladata a későközépkori (12-15. század) könyvfestészet egy-egy kiemelkedő alkotásának önálló feldolgozása. Az emlékeket úgy válogattam össze, hogy különféle könyvtípusokat (Biblia; önálló bibliai könyvek: Psalterium, Apokalipszis; bibliai történetek feldolgozásai: Biblia pauperum; szentek legendái; világi témájú könyvek: krónikák, enciklopédiák, irodalmi alkotások) és más-más időszakokat / művészetföldrajzi területeket reprezentáljanak, de különös hangsúlyt fektettem a 14. századi Közép-Európa és annak részeként a középkori Magyarország művészetére. A szeminárium célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a könyvfestészet sajátos kutatási problémáiról és módszereiről, beleértve az alapvető szakirodalomban való tájékozódás képességének elsajátítását is.

 

IX. 6. - Óramegbeszélés

IX. 13. - Bevezető előadás: könyvfestészeti alapanyagok, a könyvdíszítés szövegtagoló elemei, a szöveg és kép kapcsolatának változatai, a díszített könyv műfaji sajátosságai által meghatározott jellegzetességek, könyvdíszítő műhelyek és munkamódszerek

IX. 20. - Admonti Biblia

IX. 27. - Nekcsei Demeter tárnokmester Bibliája

- Nápolyi Biblia (Wien, ÖNB 1191)

X. 4. - Szent Erzsébet Psalteriuma (Cividale)

X. 11. – Apokalipszis (Metropolitan Museum of Art, The Cloisters)

X. 18. – Biblia pauperum és Vita et passio Christi (Szépművészeti Múzeum)

            Liber depictus / Krumauer Bilderkodex (Wien, ÖNB Cod. 370)

X. 25. – Kunigunda Passionale (Praha, Státní knihovna, Cod. XIV A 17)

            - Hedwig kódex (Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XI 7)

XI. 8. – Magyar Anjou Legendárium

            Geronai martyrologium / Dietrichstein martyrologium (Gerona, Museo Diocesano)

XI. 15. – Jeanne d’Evreux hóráskönyve

            - Jean de Berry legszebb hóráskönyve / Torino-Milánói hóráskönyv

XI. 22.  - Képes krónika

XI. 29. – Johannes Mandeville utazásai (London, British Library, Ms. Add. 24.189)

XII. 6. - „Omne bonum” (London, British Library, MSS Royal 6)

XII. 13. – Dante kódex (Budapest, Egyetemi Könyvtár)

 

Ajánlott irodalom:

Jonathan J. G. Alexander: Medieval illuminators and their methods of work. New Haven, Yale University Press, 1992.

Otto Pächt: Buchmalerei des Mittelalters. München, Prestel Verlag, 1984.

Kurt Weitzmann: Illustrations in roll and codex: a study of the origin and method of text illustration. Princeton, Princeton University Press, 1970.

 

Vizkelety András (szerk.): Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. 1985. november 12. – 1986. február 28. Budapest, 1985.

Wehli Tünde (Szerk.): Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1992.