Eörsi Anna

Publikációk jegyzéke

 

Lo studiolo di Lionello d'Este e il programma di Guarino da Verona. Acta Historiae Artium 21/1975. 15-52.

Donne danzanti sull'affresco: efficacia del buon governo in citta di Ambrogio Lorenzetti. Acta Historiae Artium 24/1978. 85-89.

Cosimo Tura. Budapest, 1979.

From the Expulsion to the Enchaining of the Devil. The Iconography of the Last Judgement Altar of Rogier van der Weyden in Beaune. Acta Historiae Artium 30/1984. 123-159.

Az internacionális gótika festészete. Budapest, 1984. (Megjelent angol, francia, német, spanyol, orosz és lengyel nyelven.)

Tiszteletlen gondolatok Otto Pächt tanulmánya kapcsán: van-e vagy nincs nemzetkarakterológia a XV.századi festészet alakítóelveiben? In: Sub Minervae nationis praesidio. Szerk. az ELTE Művészettörténeti Tanszék munkatársai. Budapest, 1989. 255-264.

A nemescsói úrvacsorai terítő ikonográfiája. Ars Hungarica, 22/1994. 58-62.

Valóság és szimbólum a gótikus festészetben. Életünk, 32/1994., illetve in: Vallás és képzőművészet. Szerk. Lőrincz Zoltán Szombathely, 1995.

CONVENERUNT IN UNUM. Riflessioni sull’ iconografia della cosidetta Flagellazione di Piero della Francesca. Acta Historiae Artium, 37/1994-5. 77-88.

Egy ritka ikonográfiai típus: Krisztus létrán a keresztre megy. Művészettörténeti Értesítő 45/1996. 47-60.

Giovanni Arnolfini's Impalmamento. Oud Holland, 110/1996. 113-116.

Haec scala significat ascensum virtutum. Remarks on the Iconography of Christ mounting on a Ladder. Arte Cristiana 85/1997. 151-166.

Giovanni Arnolfini kézfogója. Művészettörténeti Értesítő 46/1997. 44-48.

Deus in figura pueri (A gyermek Jézus a középkori és a reneszánsz művészetben). Pannonhalmi Szemle V/1997. 35-45.

Tizenhét címszó (Angyali üdvözlet, baziliszkusz, bolygó zsidó, csók, farkasember, függöny/kárpit, háromkirályok, kentaur, kézrátétel, körülmetélés, légy, nőszirom, szalamandra, szegfű, szirének, vadember, Veronika kendője). In: Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Szerkesztette Pál József és Újvári Edit. Budapest, 1997.

Sed venit Redemptor, et victus est deceptor. Egy román kori Angyali üdvözlet / Keresztrefeszítés könyvborító ikonográfiája. Ars Hungarica 25/1997/1-2. 27-46.

Fuit enim Maria liber. Megjegyzések az író Gyermek és a tintát kiöntő ördög ikonográfiájához. A Szépművészeti Múzeum Közleményei 87/1997. 139-158.; Remarques sur l’ iconographie de l’ Enfant écrivant et du Diable versant l’encre. Bulletin du Musées Hongrois des Beaux-Arts 87/ 1997. 31-62.

Gemartert ward under Poncio Pylato". Megjegyzések M S Mester kálváriájának ikonográfiájához. Művészettörténeti Értesítő 47/1998. 199-213.

Puer, abige muscas! Remarks on Renaissance Flyology. Acta Historiae Artium 42/2001. 7-22.

The incarnation of the Word and of the Form. Some thoughts about St Luke the painter, and about some painters of St Luke. Acta Historiae Artium 44/2003, 47-57.

Simul habuit gaudium et dolorem in summo." Mária néhány különös ábrázolásáról. In: Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000, szerk. Bodnár Szilvia et al. Budapest, 2004. 85-104.

Médeiától a Szereteten át Terpszikhóréig. Újabb megjegyzések a Belfiore kastély studiolojának múzsaábrázolásaihoz. Művészettörténeti Értesítő 53/2004, 1-17.

Da Medea attraverso l’Amore a Tersěcore. Nuovi appunti alle rappresentazioni delle muse nello studiolo della Villa Belfiore. Acta Historiae Artium 45/2004, 3-23.

„Nem korhad el, nem rágják meg a férgek.” Megjegyzések Mária halála ikonográfiájához az az Albert-oltár mestere hatása alatt készült esztergomi triptichon kapcsán. Művészettörténeti Értesítő 54/2005, 1-18.

Az apa, a fiú és az első fontos lépés. Megjegyzések Nanni di Banco Quattro santi coronati-jának ikonográfiájához. Művészettörténeti Értesítő 54/2005, 287-299.

«Elle n’a point eu ŕ subir [...] la pourriture, les vers et la poussičre…». Remarques sur l’iconographie de la mort de Marie ŕ propos du triptyque d’Esztergom réalisé sous l’influence du Maître du Retable du roi Albert. Acta Historiae Artium 46/2005, 5-24.

„…There is One Among You Whom You Do Not Recognise”: Some Golden Threads to Miklós Boskovits with Reference to Duccio’s Saint John the Baptist. Bulletin du Musée hongrois des Beaux-Arts 104/2006, 63-79.

 

„..Köztetek van, akit ti nem ismertek”: Néhány aranyszál Boskovits Miklósnak Duccio Keresztelő Szent Jánosa kapcsán. A Szépművészeti Múzeum Közleményei 104/2006, 185-196.