Prokopp Mária- Publikációs jegyzék

 

Könyvek

Lorenzetti. (Művészettörténeti Kiskönyvtár sorozat.) Corvina, Budapest,1974. 1-70.

A garamszentbenedeki Úrkoporsó. Helikon, Corvina, Budapest, 1982. 1-34. (magyar, német, angol, francia nyelven)

Lorenzetti. (A Művészet világa sorozat.) Corvina, Budapest, 1984. 1-72.

Olasz festészet a 13-18. században. Válogatás az esztergomi Keresztény Múzeum anyagából. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1984. 1-32.

Olasz festészet a XIV. században. (A festészet nagy korszakai sorozat.) Corvina, Budapest, 1986. 1-146. (magyar, angol, francia, német nyelven)

Giotto freskói a padovai Arena-kápolnában. (Remekművek sorozat.) Képzőművészeti Alap, Budapest, 1988. 1-86.

Giotto. (Welt der Kunst) Henschelverlag, Berlin, Corvina, Budapest, 1989. 1-76 . (német nyelven)

A siklósi plébánia templom falképei. Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára. Budapest, 1996.

Sassetta. Holnap Kiadó, Budapest, 1997. 1-70.

Oratsek Ignác: az esztergomi belvárosi plébániatemplom. Esztergom, 1999. 1-20.

Maconka középkori falképei. Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára. Budapest, 1999. 1-22.

Keszthely, plébánia templom falképei. Tájak – Korok –Múzeumok Kiskönyvtára 225. Budapest, 1999. 1-24.

Esztergom. A Várkápolna és Vitéz János studiolójának falképei. Tájak – Korok –Múzeumok Kiskönyvtára 692, Budapest, 2001. 1-16.

Középkori freskók Gömörben. Méry Ratio kiadó, 2002. 1-94.

Árpád-házi Szent Erzsébet az egyetemes képzőművészetben. Tertia kiadó, Budapest, 2003. 1-194.

Prokop Péter festőművész (1919-2003). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2003. 1-146.

Fontosabb tanulmányok az utóbbi tíz évből:

<>Itáliai trecento táblaképek. In: Cséfalvay Pál (Szerk.): Az esztergomi Keresztény Múzeum, Corvina, Budapest, 1993. 214-259.

A maconkai falképek művészettörténeti vizsgálatához. In: Művészettörténet-Műemlékvédelem, 1993/2. 25-27.

Az esztergomi ferences templom építéstörténete. In: Az esztergomi ferences gimnázium jubileumi évkönyve, 1993. 62-75.

Az esztergomi Reál-tanoda épülete, Hild József és Prokopp János ismeretlen műve. In: Ars Hungarica, 1994/1. 111-116.

A kiszombori rotunda falképei. In: „Ex invisibilibus visibilia...” Dávid Katalin emlékkönyv, Budapest, 1993. 158-167.

A tornaszentandrási templom középkori falképei. In: Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. Budapest, 1994. 63-69.

Az esztergomi várkápolna falképtöredéke: Jézus elfogatása. In: Pannonia regia. Szerk.: Mikó Árpád, Takács Imre, Tóth Sándor. Budapest, 1994. 524.

Bogyay Tamás XIV. századi művészettörténeti kutatásai. In: Vasi Szemle, XLIX/2, 1995. 203-209.

Keszthely és Siklós újonnan feltárt falképeiről. In: Ars Hungarica, 1996/1.

Simone Martini Szent Márton falképciklusa Assisiben. In: Vasi Szemle, 1997, LI/5, 555-565.

Ipolyi Arnold munkássága. Előszó, in: Ipolyi Arnold: Tanulmányok a középkori magyar művészetről. Szerk. Verő Mária. Holnap Kiadó, Budapest, 1997. 7-19.

Szent Erzsébet falkép-ciklus a nápolyi Santa Maria Donnaregina templomban. In: Klaniczay Gábor - Nagy Balázs: A középkor szeretete. Tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. ELTE BTK, Budapest, 1999. 413-425.

Znovu odkryté gotické fresky v Keszthelyi. in: Pocta Václavovi Menclovi. Bratislava, 2000. 46-63.

Magyar szentek ábrázolása az itáliai trecento festészetben. In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Keresztémy Múzeum, Esztergom, 2000. 25-35.

Előszó, in: Farkas Veronika: Feszty Masa. Komarno, 2001. 2-4.

Zala megye középkori falképei. In: Zala megye ezer éve. Zalaegerszeg, 2001. 66-74.

Márton és György Sárkányölő Szent György szobra: 1373. In: Korunk III, XII/7. (2001), 15-21.

Nagy Lajos magyar király művészetpártolása Máriazellben. In: Máriazell és Magyarország 650 év vallási kapcsolatai / Mariazell und Ungarn 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit. Graz- Esztergom, 2003. 93-98.

Kókay Krisztina kárpitjai és grafikái. Magyar Iparművészet, 2004/1. 45.

Az egyetem szervező Vitéz János esztergomi érsek. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk.: Erdei Gyöngyi – Nagy Balázs. Monumenta Historica Budapestiensis XIV, Budapest, 2004. 263-268.

In memoriam Gombosi György (1904-1945). In Művészettörténeti Értesítő, 2004. 1-4.