Erdély Miklós / Miklós Erdély

Illusztrációk az Ismétléselméleti tézisekhez és az Azonosításelméleti vizsgálatokhoz

Illustrations to the Theses on the Theory of Repetition and the Studies in the Theory of Identification

1972–1973

Erdély Miklós hagyatéka és magántulajdon / Estate of Miklós Erdély and private collection

(EM Kat. Fom 32)

A Vintage Galériában kiállított sorozat / Series exhibited in the Vintage Gallery:

Emberi duplikátum

Human Duplicate

Pszichológiai duplikátum („déja vu”)

Psychological Duplicate („déja vu”)

Tipográfiai duplikátum

Typographical Duplicate

Ipari duplikátum

Industrial Duplicate

Véletlen duplikátum

Random Duplicate

Csillagászati duplikátum

Astronomic Duplicate

Speciális duplikátum

Special Duplicate

X. Y. kisasszony nyilatkozata: „Én nem ábrázolom az ikertestvéremet.”

Statement of Miss xy: „I don`t portray my twin”

Fotók / Photos: Lugosi Lugo László

© Erdély Miklós örökösei, Erdély Miklós Alapítvány, a fotós / Heirs of Miklós Erdély, Miklós Erdély Foundation, the photographer