Erdély Miklós / Miklós Erdély

Tekercs (Reprodukálhatatlan kiállítási tárgy)

Roll (Non-reproducible Exhibition Object

1980

Erdély Miklós-hagyatéka / Estate of Miklós Erdély

(EM Kat. Fom 22)

Kiállítva a Vintage Galériában, 2011

Exhibited in the Vintage Gallery

(Fotó /Photo: Pőcze Attila)

Fotó / Photo: Lugosi Lugo László

© Erdély Miklós örökösei, Erdély Miklós Alapítvány, a fotósok / Heirs of Miklós Erdély, Miklós Erdély Foundation, the photographers