Erdély Miklós: Azonosításelméleti vizsgálatok

 

 

Miklós Erdély: Studies in the Theory of Identification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translated by Zsuzsa Gábor and John Batki

Szétfolyóirat. Szerkesztette: Ajtony Árpád. [1972 közepe-vége], 49–50., újraközölve in: Csutoros Sándor – Haris László – Molnár V. József Lépcsőházakciójához kapcsolódó kiadvány, 1973, o. n.; in: Ismétlődés a művészetben. Tanulmányok. Szerkesztette: Horváth Iván és Veres András. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 169.; in: Kísérleti filmezés Magyarországon. ELTE Vizuális Műhely kiadványa, 1982. 20–21.; in: E. M.: Második kötet. Válogatta és szerkesztette: Beke László, Peternák Miklós és a Magyar Műhely szerkesztősége. Magyar Műhely, Párizs, Bécs, Budapest, 1991. 86–87.

See also (Translated by Gábor Zsuzsa) in: Miklós Erdély. Opere dagli anni ’50 al 1986. Exp. cat. Spicchi dell’Est, Galleria d’Arte, Roma, 1992. 28–29.

1.

Ha ugyanolyat látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom.

2.

Ha ugyanazt látom, azt gondolhatom, hogy mást látok, ami ugyanolyan.

3.

Ha ugyanazt megváltozva újra látom, nem tudhatom, hogy ugyanazt látom.

4.

Ha mást látok, azt gondolhatom, hogy ugyanazt látom megváltozva.

5.

Ha valami megváltozott, arról akkor is azt gondolhatom, hogy ugyanaz, ha tökéletesen megváltozott.

6.

Ha olyat látok, ami tökéletesen ugyanolyan, mint amit már láttam, akkor is gondolhatom, hogy mást látok.

7.

Csak abban az esetben nem gondolhatom, hogy mást látok, ha ugyanazt folyamatosan látom.

8.

Ha valamit folyamatosan látok, akkor annak saját és külön történetét látom.

9.

Ha valaminek a története megszakad, majd újra folytatódik, akkor azt gondolhatom, hogy maga a dolog szűnt meg, és valami másnak a története kezdődött el.

10.

Valaminek önmagával való azonosságát történetének folytonossága, egyszerűbben sorsa határozza meg.

1.

When I see a duplicate, I might think that I see the same.

2.

When I see the same, I might think that I see a duplicate.

3.

When I see the same thing after it has been changed, I do not know that I see the same.

4.

When I see something else, I might think that I see the same after it has been changed.

5.

When something has been changed, I can still think that I see the same, even if it has been changed completely.

6.

When I see something which looks absolutely identical to something that I already saw, I can still think that I am seeing something else.

7.

The only time I cannot think that I see something else is when I am seeing the same thing continuously.

8.

When I see something continuously, then what I see is the separate story proper to this thing.

9.

When the story of something is interrupted and then continues later, I might think that the thing itself has terminated and the story of something else has begun.

10.

The identity of a thing to itself is determined by the continuity of its story, or to put it more simply, its fate.