Erdély Miklós / Miklós Erdély

Indigórajzok, Fércművek, Szétmásolt rajzok

Indigo Drawings, Copied-Apart Drawings, Threadworks

Erdély Miklós hagyatéka / Estate of Miklós Erdély

(EM Kat. 38, 43, 23, 11)

(Szétmásolt rajz), 1978 / (Copied-Apart Drawing), 1978

(Indigórajz) / (Indigo Drawing), 1980

(Indigórajz) / (Indigo Drawing), 1980

Fércmű / Threadwork, 1980

Fotók / Photos: Lugosi Lugo László

© Erdély Miklós örökösei, Erdély Miklós Alapítvány, a fotós / Heirs of Miklós Erdély, Miklós Erdély Foundation, the photographer