Erdély Miklós / Miklós Erdély

Erdély Miklós hagyatéka / Estate of Miklós Erdély

Szent Vonal , 1980/81

akció fotóra (Fotó: Maurer Dóra), Forte dokubrom fotópapír, zselatinos ezüst, 20,8 x 29,5 cm

Sacred Line, 1980/81

action for photo (Photo: Dóra Maurer), Forte Dokubrom Photographic Copy Paper, silver gelatine, 20,8 x 29,5 cm

(EM Kat. Fom 21b)

Kontextus I, 1980

papír, grafit, 70 x 100 cm

(Fotó: Lugosi Lugo László)

Context I, 1980

Paper, graphite, 70 x 100 cm

(Photo: László Lugosi Lugo)

(EM Kat. Fst 1)

Fotók / Photos: Lugosi Lugo László

© Erdély Miklós örökösei, Erdély Miklós Alapítvány, a fotós / Heirs of Miklós Erdély, Miklós Erdély Foundation, the photographer