Erdély Miklós / Miklós Erdély

Texturált vonal (Vonalkánon)

Textured Line (LinearCanon)

1981

Erdély Miklós hagyatéka / Estate of Miklós Erdély

(EM Kat. Ing 45)

Kiállítva: Pont, vonal mozgásban. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület kiállítása. Kurátorok: Maurer Dóra, Nemes Judit, Haász István. Vasarely Múzeum, Budapest, 2010. október 14–2011. január 6. / Exhibited: Point, Line in Movement. Exhibition of the Open Structures Art Society. Curators: : Dóra Maurer, Judit Nemes, István Haász. Vasarely Museum, Budapest, 14 October 2010 – 6 January 2011. (Fotó / Photo: Szőke Annamária)

A Texturált vonal (Vonalkánon) készítése (Fotó: Maurer Dóra) / The making of the Textured Line (LinearCanon) (Photo: Dóra Mauer)

Műtárgyfotók / Photos of the work: Lugosi Lugo László

© Erdély Miklós örökösei, Erdély Miklós Alapítvány, a fotósok / Heirs of Miklós Erdély, Miklós Erdély Foundation, the photographers