A művészettörténet-tanítás módszertana II.

(gyakorlat)

MÜN-392

 

2007. tavaszi félév

(csütörtök, 12–14 h)

Papp Szilárd, m. ea.

 

 

 

I.                   A féléven történő részvétel feltételei. A gyakorlaton való részvétel előfeltétele, hogy a hallgató már megszerezte a Marosi Ernő által tartott „A művészettörténet-tanítás módszertana II. (elmélet)” nevű tanegységet. Elvárás továbbá, hogy a látogatott kiállításokat a hallgató előzetesen megnézze, és a félév során egy 7–10 oldal terjedelmű dolgozatot a megbeszélt időpontot betartva leadjon. A dolgozaton túl a félév végi értékelésben jelentős szerepet játszik az órákon tanúsított aktivitás is.

 

II.        A félév témája és célja. A gyakorlat egyrészt napjaink kiállításainak tervezésével, szervezésével igyekszik megismertetni a hallgatókat, részben terepen. E folyamatnak nem kifejezetten csak a szűkebb értelembe vett művészettörténeti feladataira koncentrál (pl. koncepció, forgatókönyv), hanem számos gyakorlati tudnivalóra a szállítástól a műtárgybiztosításon keresztül a kiállításhoz kapcsolódó közönségprogramokig, vagy a nemzetközi műtárgykölcsönzési szokásokig. Részben ezen tudnivalók ismerete kell ahhoz, hogy elvezessen minket a félév másik fő céljához: a hallgatóknak a kiállításokon látottak alapján – a „színfalak” mögé is belátva, tehát a szervezők szándékait, lehetőségeit, határait is figyelembe véve – kell tudniuk önálló, nem mások – pl. a média – által sugallt véleményt kialakítani az egyes rendezvényekről. Természetes, hogy véleményüket részletesen kell tudniuk indokolni is. A kiválasztott kiállítások műfaja és témája szélesebb spektrumon mozog, annak érdekében, hogy minél többféle problémával és kérdéssel szembesüljünk a félév során.

 

III.       A félév és az órák menete. Az első három-négy alkalommal az elmúlt évben bemutatott „Sigismundusrex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437” c. kiállítás szervezésének folyamatával fogunk megismerkedni, amely – tekintve annak méretét és nemzetközi jellegét – alkalmasnak tűnik az „állatorvosi ló” szerepének a betöltésére. Az ezt követő órák mindegyikén egy-egy budapesti kiállítást fogunk megtekinteni, melyek mindegyikéről más-más hallgató készít dolgozatot. Az óra elején a kiállításról készült, egy héttel korábban leadott dolgozat ismertetésére kerül sor, majd mind a kiállítás, mind a dolgozat közös megvitatása következik.

            A konkrét kiállítások és időpontok ismertetésére, illetve ezek szétosztására február 15-én kerül sor, annak ismeretében, hogy az egy héttel korábbi óramegbeszélésen hányan fognak a félévre jelentkezni.