Papp Szilárd

Szakmai önéletrajz és publikációk

 

 

1989–1994                           tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Művészettörténet Tanszékén

1990–1995                           tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszékén (Középkor Tanszak)

1993–1996                           részvétel a visegrádi ferences kolostor régészeti feltárásában

1994–2000                           státusz a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Osztályán

1994                                     részvétel a Magyar Nemzeti Galéria „Pannonia Regia” című, a Dunántúl középkori művészetét bemutató kiállítás előkészítésében

1995–1996                           részvétel a Pannonhalmi Bencés Főapátság ezer éves alapításának alkalmából készített, az apátság történetét bemutató kiállítás („Mons Sacer – Pannonhalma ezer éve 996–1996”) rendezésében és katalógusának szerkesztésében

1996–1997                           a Deutscher Akademischer Austauschdienst tíz hónapos kutatói ösztöndíja  erlinben (Technische Universität, Institut für Architektur und Kunstwissenschaft, fogadó: Prof. Dr. Robert Suckale)

1997–2002                           PhD-tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Művészettudomány Doktori Programjában (témavezető: Tóth Sándor)

1999. május                          a CEEPUS egy hónapos kutatói ösztöndíja a PhD-tanulmányok keretében (Krakkó, Uniwersytet Jagiellońskiego)

1999–2000                           részvétel a Szépművészeti Múzeum „Az Ország Háza” című millenniumi kiállításának rendezésében

2000-től                                státusz a Szépművészeti Múzeumban (Nyilvántartási Osztály, Régi Szobor Osztály)

2000. október                       a Samuel H. Kress Foundation egy hónapos kutatói ösztöndíja a bécsi egyetem művészettörténeti tanszékén

2001. október–november     vendégkutatóként két hónapos részvétel a lipcsei „Geisteswissenschaftliches ZentrumGeschichte, Kunst und Kultur Ostmitteleuropas” német akadémiai intézet „Europa JagiellonicaKunst und Kultur unter den Jagiellonen 1451–1526” című programjában

2003. február                        a művészettudomány doktora cím (PhD) megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán (téma: a királyi udvar építkezései Magyarországon 14801515 között a szász és délnémet stílusösszefüggések szemszögéből)

2003 őszi szemeszter            oktatás a kolozsvári Sapientia egyetemen

2003 őszétől 2006 őszéig     a Szépművészeti Múzeumban és a luxemburgi Musée National d’Histoire et d’Art-banSigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437” címmel megrendezésre kerülő nemzetközi kiállítás egyik kurátora

2004                                     Zádor Anna-díj

2006 végétől                         osztályvezető a Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteményében

 

 

 

Publikációk

(Társszerzőkkel): A visegrádi ferences kolostor. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Szerk. Haris Andrea. Budapest, 1994, 281301.

 

A nagyvázsonyi pálos kolostor. Művészettörténeti Értesítő 44 (1995) 4377.

 

Késő gótikus építkezések Pannonhalmán. In: Mons Sacer 996–1996, Pannonhalma 1000 éve. I. Kiállítási katalógus, szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 1996, 237271.

 

Kőfaragvány a Buda feletti Szent Lőrinc-kolostorból. In: Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára. Szerk. Rostás Tibor Simon Anna. Budapest, 2000, 147174.

 

Pannonhalma és Somogyvár. Bencés reform és építészet a 1516. század fordulóján. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szerk. Takács Imre. Kiállítási katalógus. Pannonhalma, 2001, 289315.

 

Pécsvárad; Somogyvár. in: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szerk. Takács Imre. Kiállítási katalógus. Pannonhalma, 2001, 328334, 350353.

 

Forráskritika két faragvány a lövöldi karthauzi kolostorból. In: Quasi liber et pictura” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest 2004, 405413.

 

Die Stilbeziehungen der Burgkapelle in Siklós (Südungarn). In: Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (14711526) Kunst Kultur Geschichte. Hg. von Wetter, Evelin. Leipzig, 2004, 197208.

 

A királyi udvar építkezései Magyarországon 14801515. Balassi Kiadó, Budapest, 2005.

 

Thronfolge und Repräsentation. Die Gründungsgeschichte des Franziskanerklosters zu Okoličné. In: Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa. Hg. von Fajt, Jiří Hörsch, Markus. Leipzig, 2006, 387–404.

 

Zsigmond új rezidenciája Pozsonyban. In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában. Szerk. Takács Imre. Kiállítási katalógus. Budapest, 2006, 239245.

 

Das Denkmal des Königs Matthias Corvinus und die St. Georgskapelle in der Bautzener Ortenburg. In: Die Kunst im Markgrafentum Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft. Hg. von Torbus, Tomasz. Leipzig, 2006, 103114.

 

Határtalan történet két szentségház a Muraközből. In: Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Szerk. Kollár Tibor. Szeged, 2007 (megjelenés alatt).