Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetElérhetőségekAz Intézet bemutatásaKönyvtárTizedik Múzsa AlapítványKépzési rendKurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
A Művészettörténet Tanszék fondja az ELTE Levéltárában

 

Tóth Károly

 

Bevezetés

A 2004-es évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézet honlapjának fejlesztéséhez kapcsolódóan megindult kutatások közé illeszkedik az ELTE Levéltárában őrzött, a Művészettörténet Tanszékkel kapcsolatos dokumentumok feldolgozása. A munka 2004/2005-ös tanév őszi félévében zajlott, melynek eredményeként sikerült áttekinteni a Művészettörtént Tanszék fondját, illetve a tanszék egykori tanáraihoz kapcsolódó dokumentumok egy részét.

A munka eredményeként elkészült egy kivonatolt állagjegyzék az "ELTE Levéltár 108. Művészettörténeti Tanszék" fondjában szereplő dokumentumokról, melynek egy nyomtatott változata a Művészettörténeti Intézet könyvtárában nyert elhelyezést, mely bárki számára, aki használhatja az Intézet könyvtárát, a meghatározott körülmények között hozzáférhető.

Reményeink szerint az elkészült jegyzék kalauzként fog szolgálni a tanszék történetét kutatni szándékozók számára. A jegyzék segítéségével gyorsan áttekinthetik, hogy milyen anyagok találhatók, az ELTE Levéltárában őrzött fondban, megkímélve magukat a 2005-ös évben bekövetkezett levéltári költözés miatt kialakult, többnaposra növekedett kikérési folyamat kellemetlenségeitől.

Az állagjegyzék anyaga

A Művészettörténet Tanszék fondja az 1950 és 1979 közötti időszakból tartalmaz hivatalos iratokat.

Sajnálatos módon több olyan év van, melyből egyetlen irat sem maradt fenn (1951, 1969–1971,1962–1965)! A többi évben is igen nagy a szórás, s van néhány nem keltezett, a szövegkontextusból következően az ötvenes évek második felére datálható töredékes irat.

Az archiválás hiányos volta miatt az anyag tehát csak nehezen használható egy koherens történeti kép kialakításához. Sok dokumentum valószínűleg elveszett, vagy már eleve irattári rendezés alá sem került. Üdítő kivételnek hat az 1968-as év anyaga, mely megközelítőleg 150 dokumentumot tartalmaz. Azt, hogy ez mekkora része az eredeti, éves iratmennyiségnek, sajnos így sem tudjuk megbecsülni, bár az egész évre arányos eloszlást mutat.

Az 1948/49-es egyetemi reform után a Művészettörténet Tanszék a Muzeológia tanszékcsoportba nyert besorolást, ahol az ötvenes évek elején Gerevich Tibor és Fülep Lajos professzorok irányítása alatt működött. 1960-ban Vayer Lajos került a tanszékvezetői tisztségbe, melyet 1979-ig töltött be. A fennmaradt dokumentumok nagy többsége tehát az ő tanszékvezetői tevékenységének ideje alatt keletkezett. A fond legkésőbbi dokumentumai Németh Lajos tanszékvezetésének első évéből származnak.

A dokumentumok között az alábbi csoportok szerepelnek nagy számban a fondban:

1. Az Egyetem vezetésének (rektor, dékán, dékánhelyettes) általános leiratai a tanszékvezetőknek, vagy személyesen a Művészettörténet Tanszék vezetőjének.
2. Az Egyetem vezetésének adott hivatalos tanszékvezetői válaszok (főleg Vayer Lajos).
3. Vayer Lajos levelei, nemzetközi táviratai.
4. Nemzetközi Művészettörténet Oktatási Konferenciával kapcsolatos anyagok, 1973.
5. Hallgatói múzeumi gyakorlatokhoz kapcsolódó levelezések az országos közgyűjtemények vezetőivel.
6. A Művészettörténet Tanszék helyiségeinek és az azok felszerelésével kapcsolatos iratok.
7. Támogatási kérelmek (tanszéki kirándulások, könyvbeszerzések, stb.)
8. Külföldi vendégdiákokkal kapcsolatos dokumentumok
9. Kurzuskínálatok
10. Hallgatói kérelmek

A feldolgozás módszeréről

Az anyag feldolgozásakor és a jegyzék összeállításakor arra törekedtünk, hogy minél teljesebb képet adhassunk az anyag esetleges történeti kutatásokhoz való felhasználhatóságáról. Ezért döntöttünk az egyes dokumentumok tartalmi tömörítései mellett. Az első évek iratai néhány helyen nagyobb részletességgel szerepelnek, mivel sokkal több lényegi információt hordoznak keletkezésük korszakáról, mint a későbbiek.

A fondban néhány, mappaként elkülönített dokumentumcsoport is megtalálható, az ezekben található iratok feldolgozása is egyenként történt meg. Azokban az esetekben, ahol a dokumentumcsoport anyagát csak hivatalos, a Tanszékhez közvetlenül nem kapcsolódó dokumentumok, vagy pénzügyi adatsorok töltik ki, nem történt egyenkénti feldolgozás, csak a dokumentumok száma került feltüntetésre.

Munkánk során igyekeztünk a legnagyobb pontossággal dolgozni, ám az esetleges hibákért is természetesen minket terhel a felelősség. Amennyiben az állagjegyzék olvasójának kiegészítése vagy kérdése van a munkával kapcsolatban, kérem keressen fel az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: karoly (at) eotvos (dot) elte (dot) hu; toth_k (at) freemail (dot) hu
Telefon: 06-30-366-1453

2004. február 20.

Társoldalak Aria Arthist 2.0 Twitter Digitális Képtár  
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap