Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendAlapképzés (BA)Szabad bölcsészet alapszakMűvészettörténet szakirány   ZáróvizsgaMűvészettörténet minorMesterképzés (MA)Osztatlan képzésDoktori képzés (PhD)Szakdolgozat, disszertációKurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
Művészettörténet minor (2010 őszén és azután kezdőknek)

 

2010 őszétől felmenő rendszerben fontos változások lépnek életbe a BA-képzésben. E változások azokat érintik, akik ekkor vagy ezután kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Akik korábban kezdtek (magyarán: akik már felvételt nyertek a művészettörténet szakirányra, illetőleg minorra), azokra nézve továbbra is a régi tanegységlista érvényes.

A változások tehát a következők:
▪ megszűnik a művészettörténet specializáció, a művészettörténet szakirányosoknak ezentúl más tudományterületről kell minort választaniuk;
▪ átalakul a szakirányos és a minoros tanegységlista, ld. lentebb;
▪ a szakirányra, illetve a minorra való felvétel a következő öt kurzuson szerzett érdemjegyek alapján történik: BBN-MŰV-101, BBN-MŰV-110, BBN-MŰV-121, BBN-MŰV-200, BBN-MŰV-210; a felvételi kérelemhez szükséges adatlap ide kattintva tölthető le.
 

A művészettörténet minor tanegységlistája
 
KódTanegységFélévÉrték.Kredit
 
MŰV-101Bevezetés a művészettörténetbe*1K4
MŰV-110Építészettörténeti proszeminárium1G3
MŰV-121Ikonográfiai alapismeretek1K4
MŰV-200Iparművészet és design történet2K3
MŰV-210Képzőművészeti proszeminárium2G3
MŰV-250Kora középkor és romanika2K3
MŰV-260Gótika2K3
MŰV-270Egyetemes művészet a 15. században3K3
MŰV-280Magyarországi művészet 1526-ig3K3
MŰV-300Egyetemes művészet a 16. században3K3
MŰV-320Egyetemes művészet a 17–18. században4K3
MŰV-330Magyarországi művészet 1526–18004K3
MŰV-381Egyetemes művészet a 19. században4K3
MŰV-390Magyar művészet a 19. században4K3
MŰV-401Egyetemes művészet a 20–21. században5K3
MŰV-410Magyar művészet a 20–21. században5K3
 
 összesen:  50

* Ha a hallgató ezt a tanegységet a szabad bölcsész alapszak kötelezettségeinek részeként teljesítette, további 4 kreditet szabadon választva kell teljesíteni a minoron.

Társoldalak Aria Arthist 2.0 Twitter Digitális Képtár  
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap