Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendAlapképzés (BA)Mesterképzés (MA)A szak leírásaFelvételi követelményekTanegységlistaA szakzárás követelményeiOsztatlan képzésDoktori képzés (PhD)Szakdolgozat, disszertációKurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
Művészettörténet mesterszak

 

Szakképzettség: okleveles művészettörténész

Képzési idő: négy szemeszter (120 kredit)

Miért érdemes művészettörténet mesterszakra jelentkezni?

A mesterszakra elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik a szabadbölcsészet művészettörténeti szakirányának vagy minor-szakjának elvégzése, vagyis az alapvető és átfogó művészettörténeti ismeretek megszerzése után a művészet történetével magas szintű szakmai felkészültséggel kívánnak foglalkozni. (Más alapszakon szerzett BA-diploma esetén a felvétel feltétele a minimálisan szükséges kurzusok – összesen 50 kredit – elvégzése ill. megszerzése). A felvételi során különös súllyal esik latba, hogy a jelentkezőnek mennyire konkrét elképzelései vannak saját érdeklődési köre, leendő kutatási területe, szakdolgozati témája tekintetében és hogy milyen előtanulmányokat végzett és milyen gyakorlati tapasztalatokat szerzett az adott területen.
A mesterszakra felvett hallgatók száma az elmúlt három évben évfolyamonként nem haladta meg a húsz főt, így a képzés mind a négy MA-szakirányon kiscsoportos foglalkozások keretében, alkalomadtán a tanár és a diák személyes konzultációin keresztül zajlik. 2011-től bevezettük a tutoriális támogatás rendszerét: a hallgató egy-egy, szakterülete alapján kiválasztott oktató személyes segítségével állíthatja össze egyéni tanrendjét, a négy féléven keresztül pedig folyamatos konzultációban maradhat tutorával. Az oktatásnak ez a közvetlen és kollegiális formája azt is lehetővé teszi, hogy az oktatók az előadások vagy a szemináriumi gyakorlatok keretében saját aktuális kutatásukba is be tudják vonni a hallgatókat, akik ily módon már tanulmányaik alatt olyan szakmai együttműködésekben vehetnek részt, amelyek révén alaposabban felkészülhetnek későbbi önálló munkájukra. Arra törekszünk, hogy az intézet hallgatói olyan képzésben részesüljenek, hogy – akár múzeumokban vagy kutatóintézetekben, akár művészeti-műkereskedelmi galériákban vagy magángyűjteményeknél, művészeti alapítványoknál, akár a kulturális örökségvédelem területén, az írott vagy az elektronikus sajtóban vagy más kulturális intézményekben helyezkednek is el – a rájuk bízott feladatokat szakszerűen, problémaérzékenyen, interdiszciplináris szemlélettel és nemzetközi kitekintéssel tudják elvégezni. A tudományos pályára készülők az intézetben működő doktori iskolában vagy külföldön folytathatják tovább tanulmányaikat.

A képzésről: A két éves mesterképzés alakvetően két részre osztható. Egyrészt áll a választható négy szakirány egyes speciális területeit középpontba helyező előadásokból és szemináriumokból, másrészt a minden hallgató által látogatott, egy-egy szakirányterület kutatásának aktuális kérdéseit tárgyaló előadásokból és gyakorlatokból. Az oktatásban nagy hangsúlyt kap a művészettörténet-tudomány története és módszerei, valamint a 135 órás szakmai gyakorlat, amelyet optimális esetben olyan szakintézményekben végeznek el a hallgatók, amelyek tevékenysége, gyűjtőköre a szakdolgozatuk témájával is összefüggésben van. Törekszünk arra, hogy a hallgatók kötelezően megszerzendő kreditjeik minél nagyobb hányadát olyan szabadon választható órák látogatásával teljesítsék, amelyek első, nagyobb volumenű tudományos igényű munkájuk megírásához elengedhetetlenek. Ennek érdekében a mind a hazai, mind pedig a külföldi felsőoktatási intézményekkel való szorosabb együttműködés létfeltétel. Az oktatásban azonos súlyt helyezünk a magyarországi és az egyetemes művészet tárgyalására. Mind a külföldi, mind a belföldi tanulmányi kirándulások megszervezésében jelentős részt vállalnak hallgatóink is (kiemelten a SzHÉK, valamint a hallgatói Műhelyek). Az intézet külföldi kapcsolatai közül a közismerten széleskörű (Ausztria, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia és Svájc számos egyetemével kialakított) ERASMUS-hálózatunkat kell megemlítenünk, amelynek koordinátora Prokopp Mária, ny. egyetemi tanár.
A szakmai kirándulások, a diák műhelymunka, a külföldi szakemberek alkalmankénti előadásai, az egy évben 2-3 alkalommal az intézetben megrendezésre kerülő konferenciák, az intézeti nap eseményei, az OTDK versenyein induló hallgatók bemutatkozó előadásai, a diákokkal közösen lebonyolított kutatási programok, az intézetünk honlapján és blogján elérhető aktuális információk és hírek az intézetben folyó képzés sokrétűségének a biztosítását szolgálják.

Társoldalak Aria Arthist 2.0 Twitter Digitális Képtár  
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap