Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendAlapképzés (BA)Mesterképzés (MA)A szak leírásaFelvételi követelményekTanegységlistaA szakzárás követelményeiOsztatlan képzésDoktori képzés (PhD)Szakdolgozat, disszertációKurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
Művészettörténet mesterszak

 

A SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI*

Képzési idő: 4 félév.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont.

Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. A középkori művészet és az újkori művészet szakirányon latin nyelvű intézményi záróvizsga szükséges.

A szakzáróvizsga értékelése:
▪ A diplomamunkával kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések, valamint a szakirány szerint előre megadott tételsorok közül kijelölt tételekre adott válaszok.
▪ Ezen kívül megadott szakirodalom alapján minden szakirányos hallgató számot ad a művészettörténet tudománytörténete és módszerei területén szerzett ismereteiből.
▪ A szakzáróvizsga eredménye a védés és a szóbeli vizsga jegyeinek számtani átlaga.
Részletes információk mindenkinek; az egyes szakirányok hallgatóinak: középkor, újkor, legújabb kor, muzeológia–műemlékvédelem

Szakzáróvizsgára bocsátás feltétele: A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az alábbi tanegységlista teljesítése és az intézménytől kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás.

Az oklevél minősítése: Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett érdem­jegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

 

* A tanegységlista, a szakzárás és a szakdolgozat követelményei együtt, .pdf-formátumban is letölthetők itt.

Társoldalak Aria Arthist 2.0 Twitter Digitális Képtár  
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap