Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendAlapképzés (BA)Mesterképzés (MA)Osztatlan képzésDoktori képzés (PhD)Szakdolgozat, disszertációKurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
Tanárképzés

 

Államvizsga tételek a művészettörténet tanításának módszertanához

1. A tantervi szabályozás szintjei: Nemzeti alaptanterv (NAT, 1995, 2003), kerettanterv, helyi tanterv fogalma, kapcsolódási pontjaik. A művészettörténet tantárgy helye e rendszerben.

2. Tanterv és tanmenet (mikrotanterv) fogalma és összefüggése. A művészettörténet tantárgy-tanmenet összeállításának szerkezeti és tartalmi szempontjai a tantárggyal speciálisan fejlesztendő kulcskompetenciák érdekében.

3. A művészettörténet tantárgy jelenléte az oktatásban, célja és feladata a különböző iskolatípusokban, különös tekintettel a középiskolára.

4. Műelemzés vagy művészettörténet-tanítás problematikája. A művészettörténet tantárgy integráló szerepe a tudományok, illetve az egyes tantárgyak között.

5. A kétszintű érettségi lényege, az oktatásban betöltött szerepe. A közép- és emeltszintű művészettörténet érettségi szerkezete, tartalma, az oktatásban lévő funkciója.

6. A különböző "munkaformák" alkalmazása a művészettörténet tanítása során a képességfejlesztés érdekében. A műelemzés módszerei, források használata az oktatásban.

7. A tanári és a tanulói munka eszközei, segédletei a művészettörténet oktatása, tanulása során, a szemléltetés pedagógiai-didaktikai megalapozása, a szemléltetés pszichológiája.

8. Pedagógiai értékelési módok, alkalmazásuk lehetőségei a művészettörténet tanítása során a következők érdekében:
      Vizuális- és intellektuális képességfejlesztés
      Személyiségformálás
      Tehetséggondozás

9. A múzeumpedagógia célja, tartalma, módszere és helye a középiskolai művészettörténet-tanításban a komplex képességfejlesztés szolgálatára. Tanulmányutak és múzeumi órák gyakorlatorientált szervezése

10. A művészettörténet országos középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) mint a tehetségnevelés, -gondozás eszköze: a verseny célja, szerkezete, tartalma, kapcsolata az érettségivel és a felvételivel.

 

A tanárképzéssel kapcsolatban további, általános információk az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar honlapján találhatók.

Társoldalak Aria Arthist 2.0 Twitter Digitális Képtár  
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap