Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendKurzusokBA kurzusokAktuális kurzusokKorábbi kurzusokMA kurzusokPhD kurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
BA-kurzusok a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében

 

BBN-MSP-401.07, Szabadon választott szakirányú ismeret
Az augsburgi Fugger-kápolna
Endrődi Gábor
Sz 8:30–10:00 és 10:30–12:00, 110. terem, illetve 111. szoba

A téma, célkitűzések: Az augsburgi Fugger-kápolna az itáliai reneszánsz formakincs elterjedésének első nagyszabású emléke a Német-Római Birodalom területén. Művészettörténeti jelentőségét az is növeli, hogy magát az épületet olyan berendezési tárgyak sora egészíti ki, amelyek szintén az adott tárgytípus legfontosabb egykorú emlékei közé tartoznak, és hogy ezek, sőt esetenként az előkészítésüket dokumentáló rajzok is nagyrészt napjainkig fennmaradtak. Érthető, hogy a kutatást mindenekelőtt foglalkoztató kérdés – hogy vajon az épület és tartozékai egy egységes művészi koncepcióra mennek vissza – szintén ebből a tényből indul ki. Ez a kérdés áll Bruno Bushart 1994-ben megjelent monográfiájának – amely nemcsak a Fugger-kápolna, de általában a korai németországi reneszánsz alapvető kézikönyveként talált fogadtatásra – középpontjában is. A témában és a szakirodalomban rejlő adottságok különösen kedveznek annak, hogy az együttessel egy egyetemi kurzus keretei között foglalkozzunk. A választható témák között és a feldolgozásra váró irodalomban ugyanis elég sok az átfedés ahhoz, hogy a hallgatók kompetensen hozzászólhassanak egymás munkájához, miközben önként adódik majd, hogy saját dolgozatukban egy közös kérdésfeltevést is szem előtt tartsanak.

Nyelvek: Ideális lenne, ha a csoportban többségben lennének a németül tudó hallgatók, de korlátozott számban olyanok is kaphatnak feladatot, akik németül nem, de angolul és/vagy olaszul olvasnak.

Feladatok, lefutás: Az órák nagyrészt a hallgatók által előkészített referátumokra és azok vitájára épülnek majd. Egy-egy referátum hossza optimálisan fél óra. Mindegyik téma esetében elengedhetetlen követelmény az olvasottakkal kapcsolatos kritikai állásfoglalás – látni fogják, hogy ezt nemcsak a kurzus jellege követeli meg, hanem a kutatás aktuális helyzete is. Követelmény továbbá, hogy minden hallgató hozzászóljon minden órán. A kurzus május 1. és 4. között tanulmányi kirándulás egészíti ki, amelyről további részleteket itt lehet olvasni. A kiránduláson a részvétel nem kötelező, de melegen ajánlott.
Mivel a kurzus a BA- és az osztatlan képzésben is meg van hirdetve, és az utóbbiban a Speciális kollégium előadásként szerepel, lehetőség van arra is, hogy aki úgy kívánja, vizsgával teljesítse a tanegységet. A vizsgára ebben az esetben az órákon elhangzottakból és a később meghatározandó irodalomból kell készülni. A teljesítés mikéntjét félév elején kell megválasztani, későbbi módosításra nincs lehetőség.

Kezdés: Február 6-án óramegbeszélést tartunk, amelyen feltétlenül ajánlatos megjelenni, hogy ekkor véglegesíthessük a menetrendet. Az első óra február 13-án lesz.

A félév BA-kurzusai A félév kurzusai az osztatlan képzésben Az oktató honlapja   A kurzusleíráshoz tartozó oldalak Kurzusleírás Menetrend Irodalomjegyzék Kirándulás
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap