Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendKurzusokBA kurzusokAktuális kurzusokKorábbi kurzusokMA kurzusokPhD kurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
BA-kurzusok a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében

 

BBN-MŰV-101, Bevezetés a művészettörténetbe
Bevezetés a művészettörténetbe
Marosi Ernő
H 10:30–12:00, 112. terem

A kollégium kettős értelemben is "bevezető". Egyrészt célja a művészettörténet bizonyos alapvető fogalmainak, s általuk a művészettörténet-tudomány alapkérdéseinek és sajátos szempontjainak megismertetése. Ilyenek: a típus (épülettípusok, az ornamentika alapformái), a művészettörténet funkcionális alapkategóriái (ikon illetve imago-típusú kép, narratív ábrázolás) mint a műfajelmélet alapjai, a stílus mint individuális és mint kollektív kategória. Másfelől a kollégium célkitűzése, hogy bevezessen a BA II. évfolyama során kollégiumok során tárgyalandó középkori stíluskorszakok anyagába és problematikájába, ezért anyagát főleg a későantikvitástól az első évezred végéig terjedő időszak emlékanyagából meríti.

Vizsga, beszámolás

▪ A félév végén, a vizsgaidőszak kezdetén teendő írásbeli vizsga sikere a kollokvium előfeltétele.
▪ Szóbeli kollokvium, különös tekintettel a kötelező olvasmányok ismeretének ellenőrzésére.

Irodalomjegyzék

▪ Belting, Hans: Kép és kultusz, Budapest 2000.
Critical Terms for Art History, szerk. Nelson, Robert S. – Shiff, Richard, Chicago – London 1996 (ebben: Camille, Michael: "Simulacrum"; Kemp, Wolfgang: "Narrative").
▪ Fillitz, Hermann: Das Mittelalter, I. (Propyläen Kunstgeschichte), Berlin 1969.
▪ Krautheimer, Richard: "Introduction to an »Iconography of Medieval Architecture«", in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942) 1–33.
Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle Ages, szerk. Kessler, Herbert L. – Shreve Simpson, Marianna (Studies in the History of Art, 16), Washington 1985.
▪ Riegl, Alois: A későrómai iparművészet (1924), Budapest 1989.
▪ Sauerländer, Willibald: A naumburgi donátorszobrok (1979), Budapest 1989.
▪ Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok (1972), Budapest 1986.

A félév BA-kurzusai Az oktató honlapja
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap