Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendKurzusokBA kurzusokAktuális kurzusokKorábbi kurzusokMA kurzusokPhD kurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
BA-kurzusok a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében

 

BBN-MŰV-211/b, Proszeminárium
A rajzművészet kezdetei
Endrődi Gábor
Cs 12:00–13:30, 110. terem

A téma: "A képek törekvő ismerőjének semmi sem ajánlandó melegebben és semmit sem kell jobban a lelkére kötni, mint a rajzok buzgó tanulmányozását. Aki egy mester festményeitől a rajzokhoz fordul, azelőtt, úgy tűnik, egy függöny emelkedik fel, hogy behatoljon a belső szentélybe." – Max J. Friedländer patetikus szavai (Von Kunst und Kennerschaft, 1946) elsősorban a szerzőség meghatározására vonatkoznak, azonban egy sor további művészettörténeti problémakörre is érvényes, hogy a rajzokon keresztül közvetlenebbül tanulmányozhatók, mint más művészeti területeken. A kurzus célkitűzései abból a reményből indulnak ki, hogy ez így van az utóbbi évtizedek művészettörténet-írásának egyik vezértémájával is: annak a 15–16. században felgyorsuló folyamatnak a tanulmányozásával, amelynek során a művészet mint társadalmi funkció fokozatosan elkülönül a képkészítés más aspektusaitól. A folyamatot a rajzolásban radikális változások kísérik: ugrásszerűen megnő a fennmaradt rajzok száma, differenciálódás megy végbe a befejezett műhöz való viszonyukban, funkciótípusaikban, differenciálódnak a rajztechnikák is, a rajzok saját jogukon gyűjteményi tárgyakká válnak, végül megjelenik az autonóm, már készítésekor önálló műalkotásnak szánt rajz. Ez utóbbira gondolva beszélhetünk szűkebb értelemben a rajzművészet kezdeteiről.

Célkitűzések és feladatok: A kurzus bevezetést kíván nyújtani a művészettörténet olyan alapvető munkatechnikáiba, mint a bibliográfia-készítés, a műleírás, a technikai és állapotleírás, a proveniencia-kutatás, a stíluskritika és stíluselemzés, az ikonográfiai leírás vagy a feliratok elemzése. Fő célja azonban az, hogy felmutassa e munkaterületek összefüggéseit egymással és központi kérdésfeltevésünkkel, a rajzok funkciótípusainak történetével. Ennek érdekében a hallgatók heti rendszerességgel írásbeli feladatokat kapnak, amelyekben a félév elején kiválasztott művel kell különböző szempontokból foglalkozniuk. Ezen feladatok összegzéseként a félév végén a műről katalógustétel-szerű összefoglalást írnak. Az órák előadásként lesznek megtartva, amelyek elsősorban az említett feladatokhoz kívánnak segítséget nyújtani. Szintén a félév végén ezeknek az előadásoknak az anyagából zárthelyi dolgozatot írunk.

Nyelvek: A kurzus felvételének nyelvtudáshoz kötődő formális feltétele nincsen. Számoljanak azonban azzal, hogy a feldolgozandó irodalom csaknem kizárólag idegen nyelvű, és hogy a tartalmi szempontokat semmilyen nyelvi akadály nem írhatja felül. A témaválasztásnál a nyelvtudásukat is vegyék figyelembe.

Kezdés: Február 7-én óramegbeszélést tartunk, amelyen a részvétel melegen ajánlott, ugyanis ekkor történik a témák kiválasztása. Az első óra február 14-én lesz.

A félév BA-kurzusai Az oktató honlapja   A kurzusleíráshoz tartozó oldalak Kurzusleírás Menetrend Ajánlott irodalom Választható témák
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap