Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendKurzusokBA kurzusokMA kurzusokAktuális kurzusokKorábbi kurzusokKövetkező félévPhD kurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
MA-kurzusok a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében

 

BMA-MŰVD-707, Szeminárium 6. Speciális muzeológiai és műemlékvédelmi kérdések
Budapest 100 éves házainak (építészet)történeti kutatása
Németh Nóra – Tolnai-Pálóczy Enikő
P 10:00–11:30, 106. terem (könyvtár) és külső helyszínek

Helyszín: ELTE-BTK, Művészettörténeti Intézet könyvtára, BFL, FSzEK Budapest Gyűjtemény, KÖH és terep

Létszám: 10 fő az ELTE-ről és 5 a BME-ről

A kurzus célja:

"A Budapest100 a százéves budapesti épületek köszöntésére önkéntesek, lokálpatrióták és a házukat szerető lakók összefogásával szerveződő program, melynek elindítója az OSA Archívum, projektgazdája a KÉK – Kortárs Építészeti Központ. A nyitott házak hétvégéjén nem kizárólag a jó karban lévő épületekbe vagy a műemlékekbe látogathat el a közönség. A program épp annyira szól a valamikori Budapestről, mint a mairól, a gyakran elhanyagolt, a felismerhetetlenségig szétszabdalt házakról."
http://www.budapest100.hu

A szeminárium célja, hogy ennek a nagyszabású rendezvénynek a tudományos háttérmunkáját elvégezve a hallgatók begyakorolják az építészeti kutatás fázisait. Ezen kívül szeretnénk, hogy képesek legyenek a levéltári adatokból kiindulva használható anyagokat létrehozni a későbbi programokhoz, sétákhoz, cikkekhez kapcsolódóan; a tanult módszereket úgy használni, hogy annak kézzelfogható eredménye legyen.

A kurzus menete:

A kutatószeminárium során először Budapest történetét, szerkezeti változásait tekintjük át. Majd a korabeli szaklapokat és napi- vagy hetilapokat, valamint a mai kutatási segédleteket vesszük sorra, és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének bemutatása következik. Ezután Budapest Főváros Levéltára Tervtárának anyagával, annak kezelésével ismerkedünk meg. Az ott fellelhető építési iratok és tervek tanulmányozása után az esetleges műemléképületek dokumentációinak nézünk utána a KÖH gyűjteményeiben. A helyszíneken az építészeti leírást fogjuk gyakorolni, valamint a lakókkal is megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot. Igyekszünk minél többet megtudni az egyes épületek különlegességeiről, rejtett értékeiről, mikrotörténelméről. Az információk begyűjtése és feldolgozása után következik a kreatív szakasz: az adatokra, történetekre alapozva kitalálni, ötleteket adni a házak programjához, érdekességeket gyűjteni amelyek felkerülhetnek a rendezvény honlapjára. Végül előkészülünk a tavasszal esedékes városi sétákra, lehetséges útvonalakhoz további várostörténeti kutatásokat végzünk.

Ütemterv:

IX. 14.(Tanszék) A szeminárium menetének, céljának ismertetése, 2+1 fős csoportok alakítása
IX. 21.(Tanszék) Téma: Budapest területének, közigazgatásának változásai, története nagy vonalakban, alapok a kutatás elindításához
IX. 28.(Tanszék, majd FSzEK, Budapest Gyűjtemény) Meghívott előadó: Sándor Tibor, a gyűjtemény vezetője
Az óra menete: A tanszéken találkozunk, majd elsétálunk a Kálvin térre, közben egy-két épület leírását szóban megejtjük, hogy lássuk ki milyen szinten áll belőle. A könyvtárban Sándor Tibor bemutatja a gyűjteményt: épületkutatáshoz milyen primer és szekunder források állnak a rendelkezésre, milyen mutatókat, bibliográfiákat, térképeket, CD-ROMokat, adatbázisokat lehet helyben használni
X. 5.(BFL) Meghívott előadó: Csáki Tamás, BFL Magasépítési tervtárának vezetője
A tervtár szerkezete, gyűjtési területe, a korszakunkból származó anyag elhelyezése, kezelése; előzményei és utódai, építészeti kutatáshoz kapcsolódó fondok. A levéltár, azon belül a magasépítési tervtár rendszerének, szabályainak megismerése, beiratkozás, kérőlapok kitöltése. Kb. 5 jellemző példa bemutatása (köz- és magánépület, állami és üzleti megbízás). Előre kiválogatott 25 épület anyagának (minden csapatnak 5 db.) kikérése
X. 12.(Terep) A kikért anyaghoz tartozó házak meglátogatása bizonyos területen (közeli negyedben, vagy ahol tömegesen fordulnak elő házak). Épületbe való bejutás, kapcsolatfelvétel a lakókkal. Épületfotózás alapjainak elsajátítása
X. 19.(Bontott csoporttal, két időpontban; BFL) Tervek, iratok megtekintése, értelmezése segítséggel. Adatok kinyerése és dokumentálása
X. 26.(Tanszék) A beérkezett anyagok közös értékelése, típushibák, megbeszélés
XI. 2.Őszi szünet
XI. 9.(Tanszék) A statisztikai adatokból kutatási eredmények kinyerése és felhasználása (mikro)történelem írásához
XI. 16.(Terep) Épületleírás gyakorlása, sétavezetés alapjai
XI. 23.(KÖH) Műemlék épületekkel kapcsolatos tudnivalók kutatása, dokumentációk, fotótár, könyvtár megismerése
XI. 30.(Tanszék) Ötletbörze: a házak történetéből, benne élőkhöz vagy dolgozókhoz szabott programok bemutatása az eddig lezajlott rendezvények alapján. Eddigi séták útvonalai; mostani anyagból ötletek, elképzelések. A 2011-es és idei rendezvény honlapjának bemutatása, cikkek érdekességek lelőhelyeinek felfedése
XII. 7.(BTM) Újrarendezett állandó Budapest kiállítás megtekintése vezetéssel
XII. 14(Tanszék) Pótóra. Csúszás nélkül: jegybeírás, tavaszi közreműködésre bíztatás

A félév MA-kurzusai Az oktató honlapja
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap