Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendAlapképzés (BA)Mesterképzés (MA)Osztatlan képzésDoktori képzés (PhD)Szakdolgozat, disszertációBA-szakdolgozatMA-szakdolgozatPhD-disszertációKurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
Választható témák a BA-szakdolgozatokhoz

 

Ágoston Julianna

▪ Lorenzo Lotto: Az alvó Apolló, a szétszéledő múzsák és az elröppenő Hírnév (Fama). Szépművészeti Múzeum, ltsz. 947
▪ Sodoma: Lucretia. Szépművészeti Múzeum, ltsz. 77.16
▪ Dosso Dossinak attribuálva: Pénzváltó képmása. Szépművészeti Múzeum, ltsz. 53.449
▪ Lorenzo Costa: Venus. Szépművészeti Múzeum, ltsz. 1257
▪ Giovanni Antonio Pordenone: Szent Máté evangélista, Szent Lukács evangélista, Szent Márk evangélista, Szent János evangélista, Padovai Szent antal, Sienai Szent Bernardin. Szépművészeti Múzeum, ltsz. 998-1003


Endrődi Gábor

▪ Jakob Kaschauer és szerepe a magyarországi művészettörténet kutatásában
▪ A csütörtökhelyi Mária mennybevitele-kápolna

Az elmúlt évek tapasztalatait követve előnyben részesítem a személyre szabottan, közösen kijelölt témákat.


Eörsi Anna

▪ Ambrogio Lorenzetti (?): Madonna gyermekkel. Budapest, Szépművészeti Múzeum, ltsz. 22
▪ Bartolo di Fredi (?): Angyali üdvözlet, Budapest, Szépművészeti Múzeum, ltsz. 25
▪ A Poldi-Pezzoli-diptychon Mestere: Krisztus és Mária koronázása, öt szent. Esztergom, Keresztény Múzeum, ltsz. 55249
▪ Lorenzo Monaco: Krisztus a kereszten. Budapest, Szépművészeti Múzeum, ltsz. 1089
▪ Pietro di Giovanni képei az esztergomi Keresztény Múzeumban (ltsz. 55.185 és 55.186)
▪ Ismeretlen magyar vagy osztrák festő: Vizitáció. Esztergom, Keresztény Múzeum, ltsz. 54.16
▪ Umbro-sienai festő 1505 k.: Herkules a válaszúton. Budapest, Szépművészeti Múzeum, ltsz. 71.6


Kelényi György

▪ Plébánia-templomok Heves megyében / az egri egyházmegyében
▪ Barokk köztéri szobrok (vagy csak egy típus, pl. Immaculata vagy Nepomuki Szent János stb.)
▪ Kúria-építészet (18–19. század)
▪ Egy holland tengerkép (marina) a Szépművészeti Múzeumban
▪ Ipari/gazdasági épületek a barokk idején (pl. magtárak)


Keserü Katalin

▪ A Péterfy Sándor utcai kórház modernista épülete és díszítményei
▪ Joseph Beuys és magyar kortársai (összehasonlító szövegelemzés)
▪ El Kazovszkij ikonográfiájának kapcsolatai az orosz kultúrával
▪ Makovecz Imre: Mozgásformák (1970)
▪ Makovecz Imre építészeti szótára és az élő építészet fogalma
▪ Gyaloglás mint művészet
▪ Schéner Mihály vázlatfüzetei (1960-as évek)
▪ Breuer Marcell magyar kapcsolatai amerikai éveiben
▪ Nagy Zoltán művészettörténész munkássága
▪ Márkus Emilia villája a Hűvösvölgyben
▪ Tálas Gyula építészete
▪ Kós Károly grafikai tevékenysége
▪ Egy választható épület feldolgozása a 20. század elejéről
▪ Sváb Gyula és Kertész K. Róbert néprajzi kutatásai és ezek hatása építészetükben
▪ A "Szűz utcai műterem"
▪ Budapesti szociális építészet az 1900-as párizsi világkiállításon
▪ Meier-Graefe és a Maison Moderne
▪ Az 1881-es országos nőipari kiállítás
▪ A preraffaeliták festészete és irodalmi munkássága (egy-egy konkrét mű összevetése)
▪ A pittoreszk John Ruskin esztétikájában


Marosi Ernő

▪ Somogyvár, Tövishúzó-relief. Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum (letétként a Magyar Nemzeti Galériában)
▪ "Heródes lakomája"-relief Szabadegyházáról. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum
▪ Buda, Nagyboldogasszony-templom, déli, Mária-kapu
▪ Gergellaki Bertalan síremléke. Budapesti Történeti Múzeum
▪ Buda, vár, "Buzogány-torony", déli rondella, kaputorony, déli nagyterem: Gerő László restaurátori munkái
▪ Buda, Országház u. 30. építéstörténete és rekonstruált alakja
▪ Giovanni dal Ponte: Szent Katalin misztikus eljegyzése. Szépművészeti Múzeum
▪ Michele Giambono: Madonna. Szépművészeti Múzeum
▪ Albrecht-oltár mestere: Jézus imádása. Szépművészeti Múzeum
▪ Bernhard Strigel: II. Ulászló a Madonna előtt. Szépművészeti Múzeum

Követelmény: a megjelölt műalkotások leírása, dokumentációja, elemzése; a rájuk vonatkozó szakirodalom ismertetése, kritikája; beillesztésük koruk művészettörténeti képébe, történeti helyük meghatározása.


Prokopp Mária

▪ A 14–15. századi Magyarország egy képzőművészeti alkotása (festmény, szobor, ötvösmű)
▪ A hazai múzeumokban (Szépművészeti Múzeum, Keresztény Múzeum, Iparművészeti Múzeum) található 14–15. századi itáliai műalkotás művészettörténeti feldolgozása


Ruzsa György

▪ Bizánci emlékek magyarországi gyűjteményekben (az utóbbi néhány év kutatásainak összefoglalása)
▪ Magyar-bizánci kultúrtörténeti és művészettörténeti kapcsolatok
▪ Újabb kutatások az ikonfestészet esztétikai kérdéseiben (angol nyelvtudás ajánlott)
▪ Magyarországi posztbizánci művészet a 18. században
▪ A kortárs orosz képzőművészet néhány kérdése


Széphelyi F. György

Támogatom a hallgatók által önállóan javasolt vagy konzultáció során közösen kialakított témákat, elsősorban a 18--20. századi művészettörténet, valamint a tudománytörténet köréből.


Szőke Annamária

▪ Karl von Piloty: Néró Róma romjain, 1861. Szépművészeti Múzeum
▪ Adolf Menzel: Prédikáció a bükkösben Kosen mellett (Mise az erdőben, Prédikáció a szabadban), 1868. Szépművészeti Múzeum

Kapcsolódó oldalak Formai és tartalmi követelmények Választható témák Az aktuális tanévben elfogadott témák Korábban megvédett szakdolgozatok
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap