Sajtóközlemény

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézete a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közös konzorcium keretében a 2010-es évben az Európai Unió által finanszírozott Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre című (TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR  jelű) pályázaton 18.269.200, - Ft, önrésszel együtt 22 836 500 Ft-ot nyert el. A közös pályázat fő célkitűzése korszerű művészettörténeti és muzeológiai tananyagok fejlesztése illetve - az MKE igényeinek megfelelően - média- és fotóművészeti tananyagok ill. a kurátori tanulmányokhoz szükséges magyar nyelvű on-line szöveggyűjtemény készítése.

A 2012-től az a www.tankonyvtar.hu, továbbá az arthist.elte.hu oldalon három alprojektre tagolva tesszük elérhetővé a TÁMOP pályázatnak köszönhetően most először magyar fordításban is megjelenő anyagokat és a hozzájuk tartozó prezentációkat: 1. A Propedeutika alprojekt keretében a művészettörténet-tudomány módszertani alapjait feldolgozó több kiadást megért német kézikönyv (Kunstgeschichte: Eine Einführung, hrsg. H. Dilly et. al, Berlin, 2004) fejezeteit; 2. A Muzeológia alprojekt keretében Fr. Waidacher Handbuch der allgemeinen Museologie (Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar, 1999) c. kézikönyvét és a hozzájuk tartozó prezentációkat; 3. a Szöveggyűjtemény alprojekt keretében a szaktudomány történetének feldolgozásához szükséges alapvető fontosságú klasszikus szövegek fordítását illetve néhány, korábban már lefordított alapszöveg digitalizált verzióit.

Az anyagok a pályázat szellemének megfelelően valamennyi hazai felsőoktatási intézmény hallgatói számára szabadon felhasználhatóak.

2011. január 31.