Szabad bölcsészet alapszak, művészettörténet szakirány (2010 őszén és azután kezdőknek)

 

2010 őszétől felmenő rendszerben fontos változások lépnek életbe a BA-képzésben. E változások azokat érintik, akik ekkor vagy ezután kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Akik korábban kezdtek (magyarán: akik már felvételt nyertek a művészettörténet szakirányra, illetőleg minorra), azokra nézve továbbra is a régi tanegységlista érvényes.

A változások tehát a következők:
▪ megszűnik a művészettörténet specializáció, a művészettörténet szakirányosoknak ezentúl más tudományterületről kell minort választaniuk;
▪ átalakul a szakirányos és a minoros tanegységlista, ld. lentebb;
▪ a szakirányra, illetve a minorra való felvétel a következő öt kurzuson szerzett érdemjegyek alapján történik: BBN-MŰV-101, BBN-MŰV-110, BBN-MŰV-121, BBN-MŰV-200, BBN-MŰV-210; a felvételi kérelemhez szükséges adatlap ide kattintva tölthető le.
 

A szabad bölcsészeten választható művészettörténeti alapozó tanegység
 
KódTanegységFélévÉrték.Kredit
 
MŰV-101Bevezetés a művészettörténetbe1K4
 
A művészettörténet szakirány tanegységlistája
 
KódTanegységFélévÉrték.Kredit
 
MŰV-121Ikonográfiai alapismeretek 1K4
MŰV-230Antik művészet 1K2
MŰV-110Építészettörténeti proszeminárium 1G3
 
MŰV-200Iparművészet és design történet 2K3
MŰV-210Képzőművészeti proszeminárium 2G3
MŰV-220Kulturális örökségvédelmi alapismeretek 2G3
MŰV-240Későantik és bizánci művészet 2K3
MŰV-250Kora középkor és romanika 2K3
MŰV-260Gótika 2K3
 
MŰV-270Egyetemes művészet a 15. században 3K3
MŰV-280Magyarországi művészet 1526-ig 3K3
MŰV-300Egyetemes művészet a 16. században 3K3
MŰV-291Szeminárium (középkor) 3G3
MŰV-310Helyszíni gyakorlat (középkor) 3G3
MŰV-440Idegen nyelvű szakszövegolvasás 3G3
 
MŰV-320Egyetemes művészet a 17–18. században 4K3
MŰV-330Magyarországi művészet 1526–1800 4K3
MŰV-381Egyetemes művészet a 19. században 4K3
MŰV-390Magyar művészet a 19. században 4K3
MŰV-350Szeminárium (újkor) 4G3
MŰV-360Helyszíni gyakorlat (újkor) 4G3
MŰV-430Szeminárium (szabadon választott) 4G3
 
MŰV-370Építészet a 20–21. században 5K3
MŰV-401Egyetemes művészet a 20–21. században 5K3
MŰV-410Magyar művészet a 20–21. században 5K3
MŰV-420Szeminárium (19–21. század) 5G3
MŰV-460Helyszíni gyakorlat (19–21. század) 5G3
MŰV-491Záródolgozati szeminárium 1. 5G2
 
MŰV-450Jelenkori művészet 6K3
MŰV-340Forrásolvasás 6G3
MŰV-492Záródolgozati szeminárium 2. 6G2
 
 összesen:  91

Mindegyik tanegység 30 órás, tehát heti 90 percet tart.