Művészettörténet mesterszak

 
TANEGYSÉGLISTA1

Kód (BMA-)TanegységFélév2Ért.Órasz.3KreditElőfelt.
 
I. Alapozó ismeretek
 
MÜVD-101 A művészettörténet tudománytörténete és módszerei 1. 1K454
MÜVD-102 A művészettörténet tudománytörténete és módszerei 2. 2K454102
MÜVD-103 Művészettörténeti muzeológia és műemlékvédelem 1K454
Szabadon választható a BMVD kóddal meghirdetett rokon tudományágak – esztétika, filozófia, történelem, régészet, muzeológia, keleti művészetek, egyiptológia, latin stb. – kínálatából: 6 kredit
  Összesen:vált.18
 
II. Szakmai törzsanyag
 
MÜVD-201 Középkori és reneszánsz művészet módszertani kérdései 1K454
MÜVD-202 Újkori művészet módszertani kérdései 1K454
MÜVD-203 19. századi művészet módszertani kérdései 2K454
MÜVD-204 Legújabbkori művészet módszertani kérdései 2K454
MÜVD-205 Magyar művészet 1. (1800-ig) 3K454
MÜVD-206 Magyar művészet 2. (1800-tól) 4K454205
MÜVD-207 Szeminárium 1. Az egyetemes művészet kérdései 3G452
MÜVD-208 Szeminárium 2. A magyar művészet kérdései 4G452
MÜVD-209 Szeminárium 3. Muzeológia és műemlékvédelem 1G452
  Összesen:40530
 
III. Differenciált szakmai anyag
 
Minden szakirány számára kötelező:
MÜVD-301 Szakmai gyakorlat (szakirány szerinti) 4G1356
MÜVD-302 Diplomamunka-szeminárium 3G454
  Összesen:18010
a) Középkori művészet szakirány:
MÜVD-401 Középkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései I. 1K456
MÜVD-402 Középkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései II. 2K456
MÜVD-403 Középkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései III. 3K456
MÜVD-404 Középkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései IV. 4K456
MÜVD-405 Szeminárium 4. Középkori egyetemes művészet 1G454
MÜVD-406 Szeminárium 5. Középkori magyar művészet 2G454
MÜVD-407 Szeminárium 6. Középkori speciális művészeti kérdések 3G454
  Összesen:31536
b) Újkori művészet szakirány:
MÜVD-501 Újkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései I. 1K456
MÜVD-502 Újkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései II. 2K456
MÜVD-503 Újkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései III. 3K456
MÜVD-504 Újkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései IV. 4K456
MÜVD-505 Szeminárium 4. Újkori egyetemes művészet 1G454
MÜVD-506 Szeminárium 5. Újkori magyar művészet 2G454
MÜVD-507 Szeminárium 6. Újkori speciális művészeti kérdések 3G454
  Összesen:31536
c) Legújabbkori művészet szakirány:
MÜVD-601 Legújabbkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései I. 1K456
MÜVD-602 Legújabbkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései II. 2K456
MÜVD-603 Legújabbkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései III. 3K456
MÜVD-604 Legújabbkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései IV. 4K456
MÜVD-605 Szeminárium 4. Legújabbkori egyetemes művészet 1G454
MÜVD-606 Szeminárium 5. Legújabbkori magyar művészet 2G454
MÜVD-607 Szeminárium 6. Legújabbkori speciális művészeti kérdések 3G454
  Összesen:31536
d) Muzeológia és műemlékvédelem szakirány:
MÜVD-701 Művészettörténeti muzeológia és műemlékvédelem speciális kérdései I. 1K456
MÜVD-702 Művészettörténeti muzeológia és műemlékvédelem speciális kérdései II. 2K456
MÜVD-703 Művészettörténeti muzeológia és műemlékvédelem speciális kérdései III. 3K456
MÜVD-704 Művészettörténeti muzeológia és műemlékvédelem speciális kérdései IV. 4K456
MÜVD-705 Szeminárium 4. Muzeológia és műemlékvédelem 1G454
MÜVD-706 Szeminárium 5. Muzeológia és műemlékvédelem 2G454
MÜVD-707 Szeminárium 6. Speciális muzeológiai- műemlékvédelmi kérdések 3G454
  Összesen:31536
 
IV. Szabadon választható tantárgyak

A szabadon választható 6 kredit a Karon BMVD- kóddal meghirdetett bármely kurzussal teljesíthető.


V. Diplomamunka, szakzáróvizsga
 

MÜVD-901 Diplomamunka 4D020
MÜVD-902 Szakzáróvizsga 4Z00
  Összesen:020

 

1 A tanegységlista, a szakzárás és a szakdolgozat követelményei együtt, .pdf-formátumban is letölthetők itt.

2 Annak a félévnek a száma, amelyben a tanegység felvételét javasoljuk. A csak páratlan, illetve páros számmal jelzett tanegységekhez előreláthatóan csak az őszi, illetve a tavaszi szemeszterben indul kurzus.

3 Mindegyik kontaktórás tanegység 15 óra konzultációt tartalmaz.