Doktoranduszok és disszertáció-témák

 

2012-ben felvettek
Dénes MirjamDr. Fettick Ottó iparművészeti gyűjteménye különös tekintettel a gyűjtemény japán műtárgyaira és kortárs európai üveg- és porcelántárgyaira (tv.: Gellén Katalin, Fajcsák Györgyi)
Páll EvelinKépzőművészet és nyelv összefüggései az 1970-es évek magyar képzőművészetében (tv.: Szőke Annamária)
Pócs VeronikaPán Imre (1904–1972) életművének feldolgozása, különös tekintettel a francia emigrációban töltött évekre (tv.: Passuth Krisztina)

2011-ben felvettek
Csenkey ÉvaAz Iparművészeti Múzeum Zsolnay díszkerámia gyűjteménye – a Zsolnay gyári forrásokkal összevetve (tv.: Keserü Katalin)
Deákné Oszkó Ágnes IvetA zsinagógaépítészet térszerkesztési és stílusbeli jellegzetességei a 19. század második fele és a századforduló hazai példái esetében: Baumhorn Lipót (1860-1932) munkásságának értékelése a korszak hazai és nemzetközi eredményeinek kontextusában (tv.: Klein rudolf, Gerő András)
Elantkowski, JanFeltáratlan és tabu: Emlékezet és holokauszt a magyar és lengyel művészetben (tv.: Rényi András)
Falvainé Dóczi ErikaFrancia és svájci hatás a magyar építészet stílusfejlődésében a Ray építészdinasztia tükrében (19. század második felétől a 20. század első feléig) (tv.: Sisa József)
Farkas ZsófiaAz elfogadtatás módjai – kanonizációs törekvések Kondor Béla és kortársai művészetének értelmezésében (tv.: Rényi András)
Fórián Szabó NoémiXII. századi indás-állatalakos díszítésű kőfaragványok Magyarországon (tv.: Marosi Ernő)
Katona Júlia MagdolnaAz "ékítményes formanyelv". A 19. sz. második és a 20. sz. első felében megjelent mintakönyvek rendszerszemlélete és hatása a korabeli hazai művészeti oktatásra, különös tekintettel a Mintarajztanoda és az Iparművészeti Iskola oktatási módszerére. (tv.: Szőke Annamária)
Váraljai AnnaBihari Sándor (tv.: Jernyei Kiss János)

2010-ben felvettek
Balázs Katalin Tudománytörténet és történettudomány, művészettörténet és művészet. Magyar művészettörténet-írás és nemzetközi kapcsolatatai a 20. század első felében (tv.: Tímár Árpád)
Bíróné Büki Barbara A Bakács téri Assisi Szent Ferenc főplébánia templom. A templom épülete és képzőművészeti díszei (tv.: Szvoboda Dománszky Gabriella)
Fehér Dávid Péter Lakner László munkássága (tv.: Szőke Annamária)
Gárdonyi László A látás mint határhelyzet. Illetékességi kérdések a művészettörténetben (tv.: Rényi András)
Mészáros Ágnes Tájképfestészet ás útirajzirodalom a 19. századi Magyarországon
Mészáros Flóra Magyar művészek az Abstractoin Créationban (tv.: Passuth Krisztina)
Radványi Diána A habán kerámia készítés technikai és datálási kérdései, különös tekintette a habán kályha- és csempeanyagra (tv.: T. Ridovics Anna)
Rákos Katalin Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar művészeti bemutatkozása (Pavilonjának építészete, képző- és iparművészeti anyaga) (tv.: Prékopa Ágnes)
Seres Eszter Francia italianizáló metszetek 1540 és 1580 között (tv.: Ágoston Julianna)
Sonnevend Margit Francesco di Stefano (Pesellino) firenzei festő munkássága és sajátos útja a középkori műhelygyakorlattól a művészi individualitás felé (tv.: Eörsi Anna)
Sulyok Miklós A miskolci építész műhely története
Székely Zoltán Gróf Zichy Ferenc győri püspök, mint egyházfejedelem

2009-ben felvettek
Bodor Kata Júlia Emil Orlik művészete a kontúrhasználat 1800 utáni történetének tükrében (tv.: Geskó Judit)
Böröczfy Virág Fotó, a képzőművészet és a dokumentum határán a magyar művészetben 1975–85 (tv.: Szőke Annamária)
Csikós Veronika Kőfaragó művészet a nyugat-magyarországi városokban az 1280–1350 közötti periódusban. Kontinuitás és átmenet a késő Árpád- és a kora Anjou-kor szobrászatában (tv.: Marosi Ernő)
Gereben Katalin A második világháborús műtárgykonfiskálás és a restitúció története Magyarországon (tv.: Mihály Mária)
Katona Anikó Magyar politikai plakátok 1910–1930 (tv.: Bakos Katalin)
Kárai Petra Dóra Magyar képzőművészek Párizsban a korabeli szalonok és kritikák tükrében (1903–1914) (tv.: Passuth Krisztina)
Végvári Zsófia Munkácsy Mihály művészetének kutatása a XXI. század csúcstechnológiai eszközeivel (tv.: Kelényi György)
Véri Dániel György Major János

2008-ban felvettek
Benkő Zsuzsanna Leszkovszky György élete és munkássága (tv.: Keserü Katalin)
Bényi Csilla A klubok és művelődési házak szerepe a Kádár-korszak művészeti életében (tv.: Szőke Annamária)
Bódi Kinga Magyar részvétel a Velencei Képzőművészeti Biennálén – a kezdetektől napjainkig / Ungarische Beteiligung an der Biennale von Venedig – vom Anfang bis zur Gegenwart (tv.: Szőke Annamária). A disszertáció a következő nemzetközi művészettörténeti kutatás keretében készül: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA), Zürich Fokus Projekt „Kunstbetrieb” / Biennale Projekt. Projektleitung: Prof. Dr. Beat Wyss
B. Kontsek Ildikó Főpapi műgyűjtés Magyarországon a 19. század második felében. Simor János hercegprímás (1867–1891) kortárs művészeti gyűjteménye (tv.: Keserü Katalin)
Kovács Gábor László A Johannes de Rozenaw nagyszebeni Kálvária-falképe és európai kapcsolatai (tv.: Urbach Zsuzsa)
Lájer Veronika Rauscher Lajos (1845–1914) életműve (tv.: Szőke Annamária)
Lóska Lajos Vaszkó Erzsébet monográfia (tv.: Pataki Gábor)
Mojzer Anna "Il corteggiano imperfetto", Francisco de Hollanda (tv.: Ágoston Julianna)
Nagy T. Katalin A found art Magyarországon a hetvenes évektől napjainkig (tv.: Keserü Katalin)
Pallag Márta Történelmi tárgyú kisplasztika Magyarországon a 19. század közepén (tv.: Kelényi György)
Rákossy Anna A magyarországi későközépkori kelyhek díszítőmotívumai, díszítőelemei (tv.: Szilágyi Anna)
Zsilinszky Zsófia A 19. század műemlék- és műtárgyfotó története Magyarországon. Beszédes Sándor (1830–1889) (tv.: Beke László)