A Doktori Iskola tanegységlistája

 
P/MŰV-1Előadás a középkor tárgyköréből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-2 Disszertánsok szemináriuma a középkor témaköréből
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-3 Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-4 Előadás a középkor problematikájából
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-5 Szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-6 Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-7 Előadás az újkori festészet és szobrászat elméleti és módszertani kérdéseiről
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-8 Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-9 Disszertánsok szemináriuma
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-10 Előadás az újkor témaköréből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-11 Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-12 Szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-13 Előadás a legújabb kori művészet tárgyköréből
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-14 Speciális kollégium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-15 Szeminárium
7 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-16 Előadás a legújabb korról
7 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető
 
Tudományos modul (TM)
megszerezheto kredit: 36, teljesítendo tárgy: 3
 
P/MŰV-20Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-21 Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-22 Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MŰV-23 Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MŰV-24 Egy a disszertáció témájába tartozó önálló publikáció (könyv)
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MŰV-25 Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel előadással illetőleg korreferátummal
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/MŰV-26 Szakmai tudományos konferencia szervezése
12 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MŰV-27 Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka
12 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MŰV-30 Önálló kiállítás-rendezés
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MŰV-28 Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (megszerezhető kredit: 12)
P/MŰV-29 Tudományos kiállítás elokészítésében, rendezésében, katalógus írásában, illetőleg szerkesztésében való részvétel
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető (megszerezhető kredit: 10)
P/MŰV-31 Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése, stb.
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MŰV-32 OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MŰV-33 Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételheto
 
Oktatási modul
megszerezheto kredit:32, teljesítendo tárgy: 0
 
P/MŰV-50Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/MŰV-51 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/MŰV-52 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám: 2
P/MŰV-53 Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2