Művészettörténet szak az osztatlan képzésben

 
Az I. szigorlat tételei és irodalma
      Tételsor
      Irodalom

A II. szigorlat témakörei, tételei és irodalma
      16–18. század
      19–20. század

120 órás szakmai gyakorlat

A szakdolgozat formai követelményei

Az államvizsgával kapcsolatos tudnivalók

Államvizsga tételek a művészettörténet tanításának módszertanához