Tudnivalók a szakdolgozatokkal, disszertációkkal kapcsolatban

 
BA-záródolgozatok

Formai és tartalmi követelmények
Választható témák


MA-szakdolgozatok

Formai és tartalmi követelmények
A dolgozat témáját általában a hallgató és a témavezető közös megegyezéssel választják ki. Ha valamelyik oktató előre megad MA-szakdolgozati témákat, akkor azokhoz az adott oktató honlapján találnak linket.


Szakdolgozatok az osztatlan képzésben

A követelmények megegyeznek az MA-szakdolgozatokéval


PhD-disszertációk

Formai és tartalmi követelmények


Archív

Az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetében őrzött szakdolgozatok, doktori disszertációk, PhD disszertációk listája