Endrődi Gábor

 
PUBLIKÁCIÓK

Tanulmányok, recenziók

▪ "Fejezetek a »Galgóci Betlehem« történetéből", in: Művészettörténeti Értesítő 47 (1998), 1–37.
▪ "Szent István I. Miksa császár síremlékén", in: Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon (kiáll. kat., Budapest, Magyar Nemzeti Galéria), szerk. Mikó Árpád – Sinkó Katalin, Budapest 2000, 196–220.
▪ "Kapitoly z dejín hlohoveckého reliéfu Narodenia Krista", in: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave – Galéria 2001, 7–41.
▪ "A »szentek fuvarosa«. Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900–1919. (Szerk. Bardoly István és Cs. Plank Ibolya.)" (recenzió), in: Ars Hungarica 29 (2001), 357–414.
▪ "Kommentárok Pál mesterhez", in: Művészettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére, szerk. Király Erzsébet (A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 1997–2001), Budapest 2002, 37–58.
▪ "Gotické umenie z bratislavských zbierok. Koncepcia a odborná redakcia: Anton C. Glatz" (recenzió), in: Művészettörténeti Értesítő 51 (2002), 197–216.
▪ "Niektoré aspekty sochárstva v Banskej Bystrici a okolí na prelome 15. a 16. storočia", in: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika, szerk. Buran, Dušan, Bratislava 2003, 462–474.
▪ "A leibici Szent Borbála- és Magdolna-oltár", in: Művészettörténeti Értesítő 52 (2003), 247–262.
▪ "Die Ordnung der Welser Steinmetzbruderschaft von 1520", in: Festschrift 50 Jahre Musealverein Wels 1953–2003, szerk. Aspernig, Walter et al. (Jahrbuch des Musealvereines Wels, 33), Wels 2004, 395–406.
▪ "Die Vorbilder der Gerson-Darstellung am Leutschauer Johannesaltar", in: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave – Galéria 2004–2005, 313–320.
▪ "Két táblakép a 18. századi Újbányán. Csekélység MS mesterhez", in: Művészettörténeti Értesítő 55 (2006), 119–124.
▪ "Große Kunst »aus Hass und Neid«. Überlegungen zu Bauarbeiten und zur Ausstattung der Neusohler Pfarrkirche um 1500", in: Acta Historiae Artium 47 (2006), 37–78. [postprint]
▪ "Dva tabuľové obrazy v 18. storočí v Novej Bani – na margo majstra MS", in: Stredné Slovensko 11 (2007), 117–122.
▪ "St. Sebastian, place of origin unknown, ca. 1515–20", in: A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 2005–2007, 176–178.
▪ "Bevezetés", in: Aria 1 (2010), 1–4; URL: <http://aria.elte.hu/index.php?p1=art&p2=1_1_Endrodi>.
▪ "The Chancellor's Three Reasons for Paintings in Churches", in: Bonum ut Pulchrum. Essays in Art History in Honour of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday, szerk. Varga, Lívia és mások, Budapest 2010, 137–150. [postprint]
▪ "Mária halála-dombormű Żywiecben, avagy újabb adalék a Garam-vidéki bányavárosok szobrászatához a 16. század elején", in: "Ez a világ, mint egy kert…". Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére, szerk. Bubryák Orsolya, Budapest 2010, 367–378. [postprint]
▪ "A libetbányai Keresztrefeszítés-oltár", in: Művészettörténeti Értesítő 60 (2011), 265–275.
▪ "Tervezhette-e Albrecht Dürer a Fugger-kápolnát?", in: Tanulmányok Kelényi György tiszteletére, szerk. Farbaky Péter – Jernyei Kiss János (Ars Hungarica 39, Supplementum), Budapest 2013, 20–26.
▪ "Dürers Entwürfe für die Augsburger Fuggerepitaphe und die Umwege der autonomen Zeichenkunst", in: The Challenge of the Object. 33rd Congress of the International Committee of the History of Art / Die Herausforderung des Objekts. 33. Internationaler Kunsthistoriker-Kongress, szerk. Großmann, G. Ulrich – Krutisch, Petra (32. Wissenschaftlicher Beiband zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums), Nürnberg 2013, III, 1016–1020. [postprint]
▪ "De materialibus ad inmaterialia excitans: Glossza Suger saint-denis-i apát üvegablakaihoz / Commentary on the Stained Glass Windows by Suger, Abbot of Saint-Denis", in: Kép és kereszténység / Image and Christianity (kiáll. kat., Pannonhalmi Főapátság), szerk. Bokody Péter, Pannonhalma 2014, 112–133. [postprint]


Műtárgyleírások kiállítási katalógusokban, kézikönyvekben

Történelem – kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon (kiáll. kat., Budapest: Magyar Nemzeti Galéria), szerk. Mikó Árpád – Sinkó Katalin, Budapest 2000.

▪ "II-8. Hans Sebald Beham: Madonna a magyar szent királyokkal", 153 sk.
▪ "II-16. Hans Springinklee: A síremlék szobrai, I. Miksa diadalmenetének lapjai", 160–163.
▪ "II-17. Leonhard Beck: Szentek I. Miksa német-római császár rokonságából", 163–165.
▪ "IV-5. Hans Weiditz: A magyarok és németek csatája a Lech-mezőn", 284–287.
▪ "VIII-2. Rajcsányi Ádám: Másolatok a Hunyadi-család által kiadott oklevelekről", 483–485.
▪ "VIII-3. Lapok Rajcsányi Ádám heraldikai gyűjtéséből", 485–489.

Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei (kiáll. kat., Budapest: Magyar Nemzeti Galéria), szerk. Mikó Árpád, Budapest 2002.

▪ "270. Konrad Peutinger és Johannes Stabius Jordanes-, illetve Paulus Diaconus-kiadása", 288–290.
▪ "279. Két búcsúbulla a besztercebányai plébániatemplom Szent Borbála-kápolnájának javára", 296–299.

Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika, szerk. Buran, Dušan, Bratislava 2003.

▪ "1.3.36. Banská Bystrica, Kaplnka sv. Barbory a jej figurálne konzoly", 653 sk.
▪ "1.3.37. Banská Bystrica, Kaplnka sv. Jána Almužníka", 654 sk.
▪ "2.1.9. Banská Bystrica, Súsošie Olivovej hory", 662 sk.
▪ "2.1.10. Banská Bystrica, Portál so sochou Sv. Ondreja a reliéfom Zvestovania", 663 sk.
▪ "2.2.14. Banská Bystrica, Náhrobok Barbory Glocknitzerovej", 669. (Mikó Árpáddal közösen)
▪ "4.41. Madona z Kremnice", 713 sk.
▪ "4.46. Svätý hrob z Hronského Beňadika", 716 sk.
▪ "4.47. Oltár sv. Spasiteža z Pukanci", 718.
▪ "4.59. Hlavný oltár Ukrižovania v Pukanci", 727 sk.
▪ "4.60. Smr Panny Márie z neznámej lokality", 728 sk.
▪ "4.67. Sochy Madony, sv. Kataríny a sv. Barbory v Banskej Štiavnici", 736–739.
▪ "4.83.1–4. Sv. Štefan a Sv. Ladislav Uhorskí; Sv. Ján Krstitež z Slatviny; Sv. Mikulᚠz Plavča; Madona z Ondreja/Hôrky", 757 sk.
▪ "4.84. Sv. Mikulᚠz Nemeckej/Partizánskej źupče", 758 sk.
▪ "4.85. Hlavný oltár sv. Antona a sv. Pavla Pustovníkov v Sásovej", 759 sk. (Martin Šugárral közösen)
▪ "4.86. Oltár sv. Heleny a sv. Egídia v Sásovej", 760 sk. (Martin Šugárral közösen)
▪ "4.91. Hlavný oltár Sv. Anny Samotretej a sv. Barbory v Jazernici", 764 sk. (Martin Šugárral közösen)

A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei. Kalauz, szerk. Gosztonyi Ferenc – Veszprémi Nóra – Cseh Szilvia, Budapest 2007.

▪ "Szent István és Szent László szobra ismeretlen helyről", 26.
▪ "Szent András-oltár Liptószentandrásról", 29.
▪ "Angyali üdvözlet-oltár Kisszebenből", 30.

Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458–1490 (kiáll. kat., Budapest: Budapesti Történeti Múzeum), szerk. Farbaky Péter és mások, Budapest 2008.

▪ "10.5 Alamizsnás Szent János szobra a leibici Szent Borbála- és Szent Magdolna-oltár oromzatáról", 416–417.