Gosztonyi Ferenc

 
PUBLIKÁCIÓK
(válogatás)

▪ "A »helyes« művészettörténeti álláspont kérdése Pasteiner Gyula írásaiban", Ars Hungarica 27 (1999), 309–351.
▪ "Akadémiai emlékbeszéd mint önarckép. Gerevich Tibor és a »Pasteiner Gyula emlékezete«", in: Ars Hungarica 28 (2000), 273–282.
▪ "Pasteiner Gyula irodalmi munkássága (Bibliográfia és előszó)", in: Ars Hungarica 29 (2001), 155–186.
▪ "»Van tanszékem az egyetemen…«. Jegyzetek a mintarajztanodai és főiskolai művészettörténet-oktatás történetéhez (1875–1917)", in: A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig, szerk. Blaskóné Majkó Katalin – Szőke Annamária Budapest 2002, 299–317.
▪ "»Ő tisztán franczia mesterének szárnyaira helyezkedik«. Hampel József és Tagányi Károly vitája 1884-ben", in: Études sur l’histoire de l’art en honneur de Katalin Sinkó / Művészettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére (Annales de la Galerie Nationale Hongroise / A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1997–2001), Budapest 2002, 191–196.
▪ "Kész regény. Malonyay Dezső 1905-ös Mednyánszky-monográfiája", in: Mednyánszky, szerk. Markója Csilla, Budapest 2003, 71–88. (Megjelent németül [2003], szlovákul és angolul [2004] is.)
▪ "»A modernség is relatív«. Genthon István írásai a modern művészetről az 1920-as és 1930-as években", in: Ars Hungarica 32 (2004), 29–44.
▪ "A magyar modernizmus Munkácsy-monográfiája. Feleky Géza: Munkácsy (1913) / The Munkácsy Monograph of Hungarian Modernism. Géza Feleky: Munkácsy (1913)", in: Munkácsy a nagyvilágban / Munkácsy in the World, szerk. Gosztonyi Ferenc, Budapest 2005, 115–132.
▪ "Két fejezet a Munkácsy-recepció történetéből", in: Enigma 43/44 (2005), 65–86.
▪ "Pasteiner Gyula (1846–1824), az egyetemi tanár", in: "Emberek és nem frakkok". A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény, szerk. Markója Csilla – Bardoly István (Enigma 47), Budapest 2006, I., 111–130. (Kötetben: Budapest 2007.)
▪ "A szimbolista Fülep (I.) A »primitív« Cézanne-tól a Magyar művészetig", in. "A feledés árja alól új földeket hódítok vissza". Írások Tímár Árpád tiszteletére, szerk. Bardoly István – Jurecskó László – Sümegi György, Budapest 2009, 64–80.
▪ "Gosztonyi Ferenc – Szentesi Edit – Tímár Árpád: "Gosztonyi Ferenc A magyar művészettörténet-írás története (1875–1918). A »Pasteiner-tanszék« című doktori (PhD) értekezésének vitája", in: Művészettörténeti Értesítő 58 (2009), 167–178.

Fontosabb szerkesztői munkák (válogatás)

Munkácsy a nagyvilágban / Munkácsy in the World (kiáll. kat., Budapest: Magyar Nemzeti Galéria), szerk. Gosztonyi Ferenc, Budapest 2005.
Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914 (kiáll. kat., Budapest: Magyar Nemzeti Galéria), szerk. Passuth Krisztina – Szücs György, Budapest 2006 (sorozatszerkesztőként).
A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei, szerk. Gosztonyi Ferenc – Veszprémi Nóra – Cseh Szilvia, Budapest 2007.
Van Gogh Budapesten (kiáll. kat., Budapest: Szépművészeti Múzeum), szerk. Geskó Judit, Budapest 2006 (a szerkesztő munkatársaként; angolul is).