Szabadbölcsészet képzési ág

BA-képzés

Művészettörténeti szakirány

Szakirányfelelős: dr. Kelényi György egyetemi tanár


 

 

 

Tájékoztató a művészettörténet szakirányról (minor, major, specializáció)

Tanterv a 2007 őszi félévben

Szabadbölcsészet, elektronikus tananyagok művészettörténet

Ajánlott tárgyfelvétel

Archív

Visszatekintés: A bolognai folyamatról

Az őszi és a tavaszi félévben meghirdetett BA-tanegységek

 

 

 

Segédanyagok Kelényi György Bevezetés a művészettörténetbe című kurzusához (2007. őszi félév):

Forráskritika

Strukturalizmus