Veszprémi Nóra

Önéletrajz

 

 

Nevem Veszprémi Nóra, 1979. október 23-án születtem Budapesten. 2003-ban diplomáztam az ELTE BTK művészettörténet, valamint magyar nyelv és irodalom szakán. 2001-ben második helyezést értem el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia klasszikus magyar irodalom szekciójában, majd diákköri titkárként szerveztem a művészettörténet szakos tudományos diákkör konferenciáit. 2000–2001-ben a BTM Kiscelli Múzeumában dolgoztam, részt vettem a Schmidt Miksa bútorgyáros magyarországi tevékenységét és hagyatékát bemutató kiállítás előkészítésében, a hozzá kapcsolódó kutatásokban.

2001 októbere óta a Magyar Nemzeti Galéria Adattárának részmunkaidős dolgozója vagyok. Feladatom az adattári anyag feldolgozása és rendszerezése; emellett a Galéria időszaki kiállításaihoz kapcsolódó munkákban is részt veszek, így például a 2005-ben bemutatott, Munkácsy a nagyvilágban című kiállítás szervezésében is sok feladatot vállaltam.

2003 óta az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetének ösztöndíjas Phd-hallgatója vagyok.

Kutatási területem a 19. század magyarországi művészete, ezen belül a magyar romantikus képzőművészet meghatározásának problémája, illetve a romantika magyarországi recepciója. Emellett a 19. századi népi életkép műfajának kérdései is foglalkoztatnak.

 

Publikációk jegyzéke

 

Lakberendezés és színházi díszlet a századelőn. A Schmidt bútorgyár és a Vígszínház kapcsolata. In: Egy közép-európai vállalkozó Budapesten. Schmidt Miksa bútorgyáros magyarországi tevékenysége és hagyatéka. Szerk. Horányi Éva – Kiss Éva. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában. Bp. 2001. 103–115.

 

Barabás Miklós, Petőfi Sándor és az Utazó cigánycsalád. Egy közös motívum a 19. századi magyar képzőművészetben és irodalomban. Művészettörténeti Értesítő LI. (2002) 265–286.

 

Kedélyesség kicsapongás nélkül. A népi életkép Magyarországon a 19. század derekán. Új Művészet 2004. 5. sz. 14–17.

 

[összesen 23 műelemzés Barabás Miklós, Brocky Károly és Lotz Károly műveiről] In: A modell. Női akt a 19. századi magyar művészetben. Szerk. Imre Györgyi. Magyar Nemzeti Galéria, Bp. 2004. 246, 254–258, 265–266, 268–269, 301, 355–357, 369–370, 388, 391–392, 395–397.

 

Munkácsy Mihály pályakezdése / The Early Years of Mihály Munkácsy’s Carreer. In: Munkácsy a nagyvilágban. Munkácsy Mihály művei külföldi és magyar magán- és közgyűjteményekben / Munkácsy in the World. Mihály Munkácsy’s Works in Private and Public Collections at Home and Abroad. Szerk. Gosztonyi Ferenc. Magyar Nemzeti Galéria – Szemimpex Kiadó, Bp. 2005. 137–139.

 
Előadások konferenciákon 2004

 

„The Nationalisation of Romantic Imagery in Hungarian Painting before 1860”

History and Identity in Central Europe in a Comparative and Interdisciplinary Perspective. Central European University, Budapest, 12 June–13 June 2004.

 

„Barabás Miklós cigányábrázolásai”

Barabás Miklós a Városmajorban. Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Kortárs Galéria, Budapest, 2004. október 1.

 

„A Magyar Nemzeti Múzeum másolási naplója”

Imitáció és kreáció. Másolat, replika, parafrázis a magyar művészetben a középkortól napjainkig. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2004. október 28–30.

 

Oktatás

ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, 2005. őszi félév: Legújabbkor 1. szeminárium: Olvasmányjegyzék