Elektronikus tananyagok, segédletek

 

A TANANYAGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT (TÁMOP 4.1.2.-08/2/A/KMR-2009-0052) EREDMÉNYEI

Propedeutika alprojekt

Művészettörténet. Bevezetés, szerk. Belting, Hans – Dilly, Heinrich – Kemp, Wolfgang – Sauerländer, Willibald – Warnke, Martin

Prezentációk:
Tárgyrögzítés az építészetben, 1.
Tárgyrögzítés az építészetben, 2.
Tárgyrögzítés az építészetben, 3.
Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben. Esettanulmány: Feldebrő Árpád-kori temploma
Forma, stílus, struktúra
Tartalom és belső tartalom: az ikonográfiai-ikonológiai módszer
Útmutatás az interpretációhoz: Művészettörténeti hermeneutika
A mű – kontextusban
Műalkotás és néző: a befogadásesztétikai megközelítés
Képi médiumok
A posztmodern – párhuzamok és következmények

Muzeológia alprojekt

Waidacher, Friedrich: Az általános muzeológia kézikönyve

Gyűjtés. Válogatás a Café Bábel 1994/4 számában megjelent tanulmányokból

Prezentációk:
Történeti muzeológia
Múzeumtörténet, 1.
Múzeumtörténet, 2.
Új múzeumfajták a XVIII. század végétől napjainkig
Múzeumi térfotmák a XIX. században
Megvilágítás
Elméleti muzeológia. Szelekció
Elméleti muzeológia. Tezaurálás
Elméleti muzeológia. Kommunikáció

Szöveggyűjtemény alprojekt

Szöveggyűjtemény a művészettörténet-írás történetéhez

Hildebrand, Adolf: A forma problémája a képzőművészetben

Dvořák, Max: Idealizmus és naturalizmus a gótikus szobrászatban és festészetben

Panofsky, Erwin: A jelentés a vizuális művészetekben. Tanulmányok

Gombrich, E. H. J.: Művészet és fejlődés

 

Tananyagok a szabad bölcsészet alapszak honlapján

Kelényi György – Farbaky Péter – Széphelyi F. György: A reneszánsz és a barokk építészete Magyarországon
Keserü Katalin: Magyar művészet az osztrák önkényuralom és a dualizmus időszakában
Kopócsy Anna – Keserü Katalin: A modernizmus kezdetei Közép-Európa képzőművészetében
Bizzer István: Magyar művészeti kronológia (20. század)


Útmutatók

Endrődi Gábor: Útmutató a bibliográfiai tájékozódáshoz
Endrődi Gábor: Útmutató a könyvészeti leíráshoz és a bibliográfia-készítéshez a szemináriumi dolgozatokban
Eörsi Anna: Útmutató bibliográfia készítéséhez


Irodalomjegyzékek

Eörsi Anna: Ikonográfia (Dropbox)
Eörsi Anna: Itáliai reneszánsz
Eörsi Anna: Korai németalföldi művészet (Dropbox)
Eörsi Anna: Késő középkori francia művészet
Eörsi Anna: Német és cseh művészet a 14. században