Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest - Művészettörténeti Intézet

Nyomtatási nézet   |  ENGLISH

KezdőlapAz IntézetKépzési rendKurzusokBA kurzusokAktuális kurzusokKorábbi kurzusokMA kurzusokPhD kurzusokTananyagokMunkatársakÖsztöndíjakÜgyintézésKülső linkek
BA-kurzusok a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében

 

BBN-MŰV-341/a, Forrásismeret (reneszánsz és barokk)
Joachim von Sandrart
Endrődi Gábor
P 14:00–15:30, 112. terem

A téma, célkitűzések: Joachim von Sandrart Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste címmel 1675–1679-ben megjelent műve a kor művészeti irodalmának legjelentősebb produktumai közé tartozik. Nemcsak ez teszi alkalmassá arra, hogy egy szeminárium témája legyen, hanem az is, hogy együtt van benne szinte az összes olyan műfaj, amelyben a kora újkorban a művészetről írtak: Sandrart könyve egyszerre traktátus a klasszikus oszloprendekről, festők számára írt történeti útmutató és ikonográfiai kézikönyv a római antikvitáshoz, gyűjteményi kalauz, Róma-topográfia, műfajelmélet és életrajzokban elbeszélt festészet-történet. Tanumányozásán keresztül betekintést nyerhetünk a késő reneszánsz és barokk művészeti irodalom hagyománykincsébe és változatosságába. Sandrart gazdagon illusztrált műve azonban egyúttal műalkotás is, képtáblái hozzásegíthetnek eme irodalom funkcionalitásáról alkotott képünk árnyalásához is.

Nyelvek: Sandrart 17. század végi szövege átlagos német nyelvtudással is könnyen olvasható. Olyanok, akik nem olvasnak németül, csak kivételes esetben, személyes egyeztetés alapján vehetnek részt a szemináriumon.

Feladatok: A hallgatók feladata az lesz, hogy hétről hétre rövidebb-hosszabb fejezeteket olvassanak el a műből, és képesek legyenek annak egyes passzusait az órán is rekapitulálni. Ezekből az összefoglalásokból fognak kiindulni a kommentárok, amelyekben a hallgatók részvételére is számítok. Nagyobb munkát igénylő írásbeli feladat kapcsolódik Sandrart művének legtöbbet hivatkozott részéhez, a művészéletrajzokhoz: adott listából minden hallgató kiválaszt egy-egy művészt, átírja és magyarra fordítja Sandrart vonatkozó életrajzát, és jegyzeteket ír ahhoz. A jegyzetekben a Sandrart által írottakat a művészről szóló más (a szekundér irodalom közvetítésével megismerhető) forrásokkal kell szembesíteni, valamint azonosítani kell a megemlített műveket. Ezen kívül két további, kisebb feladatot tervezek, amelyek a művészéletrajzok fogalomkincséhez, illetve az antik szobrászat recepciójának történetéhez kapcsolódnak.

Kezdés: Február 8-án óramegbeszélést tartunk, amelyre elvárom a hallgatókat. Az első óra február 15-én lesz.

A félév BA-kurzusai Az oktató honlapja   A kurzusleíráshoz kapcsolódó oldalak Kurzusleírás Menetrend Feladatok Választható témák (művészéletrajzok)   Külső linkek Bibliográfia (Sandrart.net) Vasari: Le Vite (SNS Pisa) Van Mander: Het Schilder-Boeck (DBNL) Félibien: Entretiens (INHA Paris) Corpus Informatico Belloriano (SNS Pisa) Sandrart: Teutsche Academie (UB Heidelberg) Piles: Abrégé de la vie (INHA Paris) Dézallier d'Argenville: Abrégé de la vie (INHA Paris) CENSUS of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance Union List of Artist Names VD 17 Grimm: Deutsches Wörterbuch
 © 2007–2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti IntézetRégi honlap