Eötvös Lor�nd Tudom�nyegyetem, Budapest - M�v�szett�rt�neti Int�zet

Nyomtat�si n�zet   |  ENGLISH

KezdőlapAz Int�zetK�pz�si rendKurzusokTananyagokMunkat�rsak�szt�nd�jak�gyint�z�sK�ls� linkek
Elektronikus tananyagok, segdletek

 

A TANANYAGFEJLESZTSI PLYZAT (TMOP 4.1.2.-08/2/A/KMR-2009-0052) EREDMNYEI

Propedeutika alprojekt

Mvszettrtnet. Bevezets, szerk. Belting, Hans – Dilly, Heinrich – Kemp, Wolfgang – Sauerlnder, Willibald – Warnke, Martin

Prezentcik:
Trgyrgzts az ptszetben, 1.
Trgyrgzts az ptszetben, 2.
Trgyrgzts az ptszetben, 3.
Trgyrgzts az ptszetben s a falkpfestszetben. Esettanulmny: Feldebr rpd-kori temploma
Forma, stlus, struktra
Tartalom s bels tartalom: az ikonogrfiai-ikonolgiai mdszer
tmutats az interpretcihoz: Mvszettrtneti hermeneutika
A m – kontextusban
Malkots s nz: a befogadseszttikai megkzelts
Kpi mdiumok
A posztmodern – prhuzamok s kvetkezmnyek

Muzeolgia alprojekt

Waidacher, Friedrich: Az ltalnos muzeolgia kziknyve

Gyjts. Vlogats a Caf Bbel 1994/4 szmban megjelent tanulmnyokbl

Prezentcik:
Trtneti muzeolgia
Mzeumtrtnet, 1.
Mzeumtrtnet, 2.
j mzeumfajtk a XVIII. szzad vgtl napjainkig
Mzeumi trfotmk a XIX. szzadban
Megvilgts
Elmleti muzeolgia. Szelekci
Elmleti muzeolgia. Tezaurls
Elmleti muzeolgia. Kommunikci

Szveggyjtemny alprojekt

Szveggyjtemny a mvszettrtnet-rs trtnethez

Hildebrand, Adolf: A forma problmja a kpzmvszetben

Dvok, Max: Idealizmus s naturalizmus a gtikus szobrszatban s festszetben

Panofsky, Erwin: A jelents a vizulis mvszetekben. Tanulmnyok

Gombrich, E. H. J.: Mvszet s fejlds

 

Tananyagok a szabad blcsszet alapszak honlapjn

Kelnyi Gyrgy – Farbaky Pter – Szphelyi F. Gyrgy: A renesznsz s a barokk ptszete Magyarorszgon
Keser Katalin: Magyar mvszet az osztrk nknyuralom s a dualizmus idszakban
Kopcsy Anna – Keser Katalin: A modernizmus kezdetei Kzp-Eurpa kpzmvszetben
Bizzer Istvn: Magyar mvszeti kronolgia (20. szzad)


tmutatk

Endrdi Gbor: tmutat a bibliogrfiai tjkozdshoz
Endrdi Gbor: tmutat a knyvszeti lershoz s a bibliogrfia-ksztshez a szeminriumi dolgozatokban
Ersi Anna: tmutat bibliogrfia ksztshez


Irodalomjegyzkek

Ersi Anna: Ikonogrfia (Dropbox)
Ersi Anna: Itliai renesznsz
Ersi Anna: Korai nmetalfldi mvszet (Dropbox)
Ersi Anna: Ks kzpkori francia mvszet
Ersi Anna: Nmet s cseh mvszet a 14. szzadban

T�rsoldalak Aria Arthist 2.0 Twitter Digit�lis K�pt�r  
 © 2007–2009, E�tv�s Lor�nd Tudom�nyegyetem, B�lcs�szettudom�nyi Kar, M�v�szett�rt�neti Int�zetR�gi honlap